İş cinayetlerinde faili meşhurlar: Şirketler, devlet ve bilim alanı

Fransız halk sağlığı uzmanı, sağlık sosyoloğu Prof. Dr. Annie Thebaud-Mony İstanbul İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği(İSİG) Meclisi’nin davetlisi olarak geldiği İstanbul’da “İş Cinayetlerinde Faili Meşhurlar: Şirketler, Devlet ve Bilim Alanı” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Thebaud-Mony’nin sunumu öncesi İSİG meclisi adına bir konuşma gerçekleştiren Barış Gönülşen Çapa Tıp Fakültesi ve Hastanesi’nde son dönemde taşeron işçilere yönelik baskıların arttığından ve bu baskılara karşı çıkan akademisyen ya da doktorların dahi soruşturmaya uğradığından söz etti. Bu alanda herkesi dayanışmaya çağıran Gönülşen sözü akademisyen Aslı Odman’a bıraktı. Aslı Odman Thebaud-Mony’nin bugüne kadar çıkardığı kitapların kısaca sunumunu yaptı ve işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesinin ulusal mücadelerle sınırlanamayacağını Annie Thebaud-Mony’le İSİG meclisinin ilişkisinin de bu bağlamda oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Annie Thebaud-Mony sunumunda özellikle seçtiği “mesleki kanserler” konusu üzerinden örneklerle kanserin nedenleri konusunda bilgi verdi. Özellikle çok uluslu şirketlerin kendi bilim adamları üzerinden kanserin nedenlerini topluma sigara, alkol ya da kalıtsal sebeplerden kaynaklı olduğunu bilinçli bir şekilde aktardığını ifade eden Thebaud-Mony gerçekliğin ise bu durumun oldukça uzağında kaldığını yapmış oldukları bir araştırma üzerinden anlattı. Araştırmaya göre bir onkoloji kliniğinde rastgele ve gönüllü 1200 kanser hastasıyla yapılan anketlerde her hastanın çalışma yaşamının hikayesi yeniden oluşturulmuş. Kişi hangi sektörde kaç yıl çalıştı, hangi bantta duruyordu, gece mi gündüz mü çalışıyordu vb. sorularla çalışma hikayesi yeniden oluşturulan kişilerin hangi zehirli gazlara ne kadar süre maruz kaldıkları tespit edilmiş. Bu araştırma sonucunda 1200 kişiden %84’ünün kanser sebebine çalışma yaşamı boyunca soluduğu 10’dan fazla zehirli gazın sebep olduğu tespit edilmiş. Yani mesleki kanser. Thebaud-Mony bu gerçeklerin şirketler, devlet ve kimi bilim adamlarınca saklandığından, topluma anlatılmadığından gerçekten mesleki kanser olduğu halde bu tanının konulduğu oldukça az hasta olduğundan söz etti. Türkiye’de İzmir Aliağa’da gemi söküm işinde çalışan işçilerin de birden fazla zehirli gaza(asbest, kurşun, kimyasal boyalar, solvent, vb.) maruz kaldığını ve bu bölgede de birçok mesleki kanser hastası olabileceğini söyleyerek katılımcıları bu alanda bir mücadeleye hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Dünyanın birçok ülkesinden örnekler vererek yapılan bilimsel araştırmaları halk sağlığından yana kullanabilmenin olanaklarının her zaman varolduğunu ve bu konuda her türlü işbirliğine açık olduğunu vurgulayan Thebaud-Mony sunumunu bu şekilde sonlandırdı.

Etkinlik salonda bulunan işyeri hekimlerinin, avukatların, doktorların sorularıyla ve söyleşi kısmıyla devam etti ve söyleşi kısmından sonra sonlandırıldı.

Yorumlar kapalıdır.