Yunanistan’da referandum: Emperyalist şantaja hayır! Troyka’ya ve AB’ye hayır! Dış borç ödemesine hayır!

Yunanistan emekçi halkı ve gençliği yıllardır ücretlere, emekli aylıklarına kesintiler uygulayan, özelleştirmeler ve zenginliklerin her türden yağması doğrultusunda dayatmalarda bulunan Troyka’nın (IMF, Avrupa Birliği-AB ve Avrupa Merkez Bankası) şantajından, emperyalist şantajdan kurtuluşu mücadelesinde kritik bir süreçten geçiyor. Troyka’nın bütün çabası, IMF’nin ve uluslararası bankaların suç ortağı hükümetler tarafından hayata geçirilmiş plan doğrultusunda hileli ve ödenemez bir dış borcun ödetilmesi üzerine kurulu.

Yeni emperyalist şantajlar karşısında, Syriza hükümeti 5 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek bir referandum çağrısında bulunmaya zorlandı. Durum öyle bir noktaya ulaştı ki, Syriza hükümeti 1,6 milyar avroluk dış borç diliminin ödemesini Salı günü durdurmak zorunda kaldı. Troyka, IMF, patronlar, bankerler ve Yunan sağı referandum kararının alınmasını engelleyemediler ve referandumdan çıkacak olası bir Hayır zaferinden büyük bir korku duymaktalar. Bunların tümü, Yunan halkı üzerinde kemer sıkma politikalarının ve kesintilerinin sürmesi için Evet oyu doğrultusunda kampanyaya başladılar.

Emekçiler, gençlik, emekçi halk kesimleri ve sol Troyka’yı reddetmek ve Hayır çağrısında bulunmak için bir kez daha sokağa çıktı. Bu çağrıyı destekliyoruz ve bu çağrıda bulunan kesimlerle dayanışma halinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Troyka’ya, IMF’ye ve onlarına kesintilerine Hayır, dış borç ödemesine Hayır, AB’nin, Merkel’in, Hollande’nin şantajına Hayır demek gerekmektedir. HAYIR’ın kitlesel ve ses getiren bir zaferi Troyka’nın politikasının yenilgisi anlamına gelecek ve Yunan emekçi halkının bu yağmayı durdurmak için gerçekleştirdiği seferberliği güçlendirecek.

Emperyalizm, IMF’nin temsilcileri ve onların dalkavuğu hükümetler, borç ödemelerini durdurmanın Yunanistan’ın sözde yıkımı anlamına geleceğine ilişkin korku yayan bir kampanya yapıyorlar. Bu yanlıştır. Gerçek insani yıkım, bunların sözde “mali yardım” adı altında borç oranlarının artmasına sebep olan dayatmalarının yarattıklarıdır. Hedefleri, bu borç oranı sayesinde açlık koşullarnı dayatmak ve Yunan halkının yağmalanmasını sağlamaktır. İşsizlik %27’ye varmış ve ücretlerde, emekli aylıklarında ve sosyal yardımlarda kesntiler pek çok örnekte %40 düzeyine ulaşmış durumda. Bu insani krizden tek çıkış yolu Troyka’dan kopmak ve borç ödemesini durdurmaktır. Buradan sağlanacak milyarlarca avro ücretlerin ve emekli aylıklarının artırılması için ve eğitime ve sağlığa kaynak aktarılması için kullanılmalıdır.

Ne yazık ki, Aleksis Çipras liderliğindeki hükümet ve solda olduğunu iddia eden partisi Syriza, Ocak’ta iktidara geldiğinden beri vekaletini kemer sıkma politikalarına son vermek için kullanmak yerine, Troyka’yla müzakere politikalarını sürdürdü ve Troyka’nın yeni kesintiler doğrultusundaki basınçlarına teslim oldu. Bu politikanın sonuçları şimdi açıkça görülebilir halde. Syriza’nın müzakere politikasıyla Troyka cesaretlenmiş durumda ve şantajda bulunmaya ve ücretlerde ve emekli aylıklarında daha fazla kesinti talep etmeye devam ediyor. Yalnızca halkın ve Syriza’nın sol kanadını oluşturan kesimlerinin basıncı dolayısıyla, Başbakan Çipras referandum çağrısında bulunmak zorunda kaldı. Fakat, Syriza hükümetinin Troyka’nın basınçlarına yeniden teslim olma tehlikesi varlığını koruyor. Bunun bir örneği, Çipras ve bakanı Varoufakis’in önümüzdeki iki senin borçlarının ödenmesini sağlamak için “yeni bir kurtarma planı”nı müzakere etmeye dönük güncel talebidir. Yani, aynı Syriza daha fazla dış borca yol açacak yeni planların müzakeresi için talepte bulunuyor. Bu tutum Yunan halkı ve gençliği tarafından reddedilmelidir. Kısmi tedbirler yolunun emekçilere hizmet etmediği hâlihazırda görülmüş durumda. Emekçiler ve gençlik Syriza hükümetinden referandumda HAYIR doğrultusunda sonuna kadar gitmesini, Troyka’nın şantajlarına boyun eğmemesini talep etmelidir. Spekülatörlerle ve Yunan emekçilerini sefalete sürükleyenlerle bir anlaşma söz konusu olamaz.

Syriza’nın başlıca sol kesimlerini bir araya getiren Sol Platform, Troyka’yla yeni bir anlaşmaya karşı olduğunu, dış borç ödemelerinin durdurulması ve bankaların kamulaştırılması gerektiğini belirtti. Bu oldukça olumlu bir gelişme. Bu kesimlere, hükümetten ve Syriza’dan Troyka karşısında teslim olunmamasını talep etmesi çağrısında bulunuyoruz. Bunlarla birlikte başka kesimler, sendikalar, gençlik örgütleri, aralarında Antarsya ve OKDE gibi Syriza’nın üyesi olmayan sol örgütler, benzer talepleri dile getiriyorlar ve HAYIR’a destek ve seferberlik çağrısında bulunuyorlar. Aleksis Çipras liderliğindeki kısmi tedbirler politikası karşısında, HAYIR’ın zaferi ve ardından Troyka’dan, AB’den, avro bölgesinden ve dış borç ödemelerinden kopuş için; ücretlere, emekli aylıklarına, yeni iş sahaları yaratmaya, sağlığa ve eğitime kaynak sağlamak için; sermaye kaçışını önlemek ve tasarruf sahiplerinin kaynaklarını yitirmesini engellemek doğrultusunda bankaların kamulaştırılması için; özelleştirmelerin iptal edilmesi ve işçilerin ve halkın çıkarlarını önceliğe alan bir acil planın hayata geçirilmesi için bu kesimlerin birliğinin , ortak cephesinin kurulmasının sağlanması hayati önem taşımaktadır.

İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal (UIT-CI) olarak 5 Temmuz’daki referandumda HAYIR için gerçekleştirilen kampanya ve seferberlikleri destekliyoruz. Dünya emekçilerini ve gençliğini, özellikle de Avrupa emekçilerini Yunan halkıya dayanışmaya çağırıyoruz. Troyka’nın Avrupa hükümetleriyle oluşturduğu emperyalist blok karşısında emekçilerin ve halkların bloğu doğrultusunda ilerlemek zorundayız. Sendikaların ve solun, özellikle de Avrupa’dakilerin, Yunan emekçilerini böylesi eşitsiz bir mücadelede yalnız bırakmamak için üzerinde devasa bir sorumluluk bulunuyor. Bütün Avrupa emekçilerinin geleceği şu anda Yunanistan’da belirlenmekte. Sendikaları ve solu Yunan halkının mücadelesiyle dayanışma eylemleri düzenlemeye çağırıyoruz. Yunanistan emekçilerinin ve gençliğinin zaferi, emperyalizmin, çokuluslu şirketlerin ve onların suç ortağı hükümetlerin kesinti ve kemer sıkma politikalarına karşı mücadele eden herkesin zaferi olacak.

İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal (UIT-CI)

1 Temmuz 2015

Yorumlar kapalıdır.