Fransa: İşçi haklarını ve demokratik hakları savunalım!

İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal (UIT-CI)’in Fransa’daki mevcut durum üzerine 5 Mart 2016’da yayımlanan bildirisi.

Kasım ayından ve Paris’i vuran saldırılardan beri Fransa siyasi bir dönüm noktasında. Ekonomik durum kötüye gidip toplumsal çatışmalar çoğalırken, Fransız hükümeti bu durumu, Fransa işçilerinin korkularını kullanarak, demokratik hakların ve işçi haklarının altını olağanüstü hâl ile oymak ve sendikaları bastırmak için kullandı.

13 Kasım 2015, saldırı gecesinden sonra, Fransa başkanı ‘sosyalist’ François Hollande, 1955’ten kalma bir yasayı kullanarak olağanüstü hâl ilan etti. Söz konusu yasa sayesinde dönemin hükümeti Cezayir bağımsızlık savaşı sırasında da olağanüstü hâl ilân etmişti.

Olağanüstü hâl ilânı en temel demokratik hakların altını oymak ve bunu keyfileştirmektir: izinsiz arama yapmak, ev hapsi, eylemlerin yasaklanması, ifade özgürlüğünün sonu bu keyfî uygulamaların bazılarıdır.

Saldırılardan beri, olağanüstü hâl 2 kere 3 aylığına uzatıldı ve neredeyse Haziran’a kadar yürürlükte kalacak. Bu tarihte hükümet olağanüstü hâli bir kere daha uzatmaya çalışacak. Aslında başbakan Manuel Valls olağanüstü hâlin bir ‘terörist tehdit’ olduğu müddetçe yürürlükte kalacağını belirtmişti. Başka bir deyişle Fransız hükümetinin hayata geçirmek istediği, sürekli hâle gelmiş olağanüstü hâl uygulamasıdır.

Fakat hükümet daha da ileri giderek demokratik hakların altını oymaya çalışmaktadır. Hükümet anayasaya olağanüstü hâli temelli olarak yerleştirecek bir yasayı oylamayı kafasına koymuştur. Hükümet aynı zamanda çift vatandaşlığı olanların vatandaşlık haklarını azaltmak istemektedir. Bu iki tip Fransa vatandaşı yaratacaktır: tüm haklara sahip olanlar ve alt-vatandaşlar.

Sosyalist Parti hükümeti ‘terörizm’ ile mücadele şiarı altında olağanüstü hâli getirmiştir. Yürürlüğe konmasından beri olağanüstü hâl döneminde hükümet 3300 idari arama, 400 ev hapsi ve 28 takip gerçekleştirmiştir, bu aramaların %1’i demektir. Dahası bu takiplerin çoğu ‘terörizmi savunma’ nedeniyle gerçekleşmiştir. Suçluluğu kanıtlanmış vakalar ise 5 kişiden azdır.

Olayın aslı başkadır. Aslında, terörizmle mücadele iddiasına devam ederken ‘sosyalist’ hükümet işçi haklarını tasfiye görevini tekeline almıştır: Yasal çalışma saatleri, yeni iş yasası, memurların statüleri, kamu hizmetlerindeki geri çekilişler bunu göstermektedir. Bunun mantıksal sonucu hükümetin bütün toplumsal mücadeleleri bastırmak için güçlü bir devlet aygıtına ihtiyaç duyduğudur.

Hükümetin antidemokratik ve işçi düşmanı politikalarına karşı öfke yükselirken, burjuvazi için bu önlemler acil ve yakıcı bir ihityaç niteliğindedir. Patronların saldırılarına karşı ülke genelinde her gün onlarca grev –bazen de yüzden fazla iş durdurma- gerçekleşiyor. Ücretlerde artış talebiyle olsun, işten çıkarmalara karşı olsun, özelleştirmelere karşı olsun giderek artan sayıda işçi ve genç her gün seslerini duyurmanın yollarını arıyorlar.

Ocak ayının başında hükümet sendikalara baskıda yeni bir döneme girdi. Amiens’te (Paris’in 150 kilometre kuzeyinde) Goodyear fabrikasındaki sendikacılar Amerikalı yatırımcılar tarafından 1200 işçinin işten atılmasına ve fabrikalarının kapatılmasına karşı fabrikalarını işgal ettikleri için 9 ay hapis cezasına çarptırıldılar. Fransa’da sendikacıların sendikal bir mücadele yüzünden hapse atılması 1955’ten beri ilk defa gerçekleşiyor.

Burjuva adaletinin bu kararı işçi sınıfı nezdinde büyük bir birliktelik doğurdu ve hareketlenme yarattı. 160.000’den fazla insan hapsedilen işçileri destekleyen bir dilekçeye imza attı. 4 Şubat günü 20.000’den fazla insan -10.000’i Paris’te olmak üzere- ülkenin ana sendikası olan Genel İş Sendikası (Confédération Générale du Travail-CGT)’nın çağrısı ile Goodyear işçileri ile dayanışmalarını göstermek üzere bir araya geldiler.

İşçilere destek komiteleri mücadeleyi güçlendirmek için tüm ülkede kurulmaktalar. Ayrıca, işçiler gün geçtikçe olağanüstü hâl ve sendikalara yapılan baskılar arasındaki bağı daha iyi anlıyorlar.

İşçilerin Uluslararası Birliği  – Dördüncü Enternasyonal (UIT-CI) Goodyear işçilerine koşulsuz desteğini sunar ve işçi haklarının ve demokratik hakların altının oyulmasını mahkûm eder. UIT-CI Fransız işçi sınıfının taleplerini gerçekleştirmek için kurulan bütün inisiyatifleri destekler ve onlarla ortaklaşır. Bundan dolayı UIT-CI şu talepler için en geniş uluslararası birliktelik çağrısında bulunmaktadır:

Olağanüstü hâlin derhal kaldırılsın!

Kuzey-Amiens Goodyear fabrikasının 8 işçisinin serbest bırakılsın!

Yorumlar kapalıdır.