Troçki kitapları

Yeni başlayanlar için Troçki

Tarık Ali – Phil Evans / Çev: Osman Akınhay  Agora Kitaplığı

68 Geleneği içerisinden gelen Tarık Ali ile Phil Evans’ın yazdıkları bu kitap, hem Troçki’nin hayat hikâyesini ve temel argümanlarını ana hatlarıyla, kronolojik bir sırayla ve sıkıcı olmayan bir dille ele alıyor. Kitabın bir diğer ilgi çekici yanı ise çizim ve karikatürleri.

 

Rus Devriminin Tarihi, 3 Cilt

Lev Troçki – Yazın Yayıncılık

Troçki’nin gerek çap, gerek güç ve gerekse ihtilal konusunda Troçki’nin fikirlerini tam anlamıyla açıklaması bakımından onun en büyük eseri. Bu abidevi eserinde bir tarihçi olarak aktörlüğünün ve görgü tanıklığının ötesine geçiyor. Deneyimini eserini çok ince testlere tabi tutuyor ve genellikle dostlarından çok düşmanlarından elde ettiği çok esaslı tanıklarla desteklemeye çalışıyor.

 

Hayatım

Lev Troçki – Yazın Yayıncılık

1905 ve 1917 Petrograd Sovyeti başkanı, Kızıl Ordu kurucusu ve başkomutanı, Dışişleri Halk Komiseri, Devrimin en keskin beş yılında Lenin’le birlikte ön safta mücadele eden Troçki 1929’da sürgün edildiği İstanbul’da otobiyografisini yazdı.

 

Yorumlar kapalıdır.