Salgın ve dayanışma: “Her koyun kendi bacağından asılır”, öyle mi?

Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi! Demek ki neymiş, her koyun kendi bacağından asılmıyormuş. Neoliberalizmin içi boş birey yüceltmeleri karın doyurmuyormuş. İşte dönüp dolaşıp gelinen yer: “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!” Dayanışma yoksa insanlık için bir gelecek de olmayacak! Yaşayarak tekrar tekrar bu gerçeği tecrübe ediyoruz.

Gelin görün ki kapitalizm ve dayanışmanın yan yana gelemeyeceğini, birbirinin tam zıddı olduğunu hayatlarımızla öğrendik, biliyoruz. Bırakın aynı gemideyiz masalını! Patronlar aynı gemideler. Güç ve iktidar sahipleri aynı gemideler. İşçi ve emekçiler ise bırakın aynı gemide olmayı, bir gemide bile değiller. Olsa olsa belki filikadalar!

Değiller mi?

Bugün dünyada ve Türkiye’de gündelik temel ihtiyaçları depolarda, marketlerde, taşımacılıkta sağlamaya devam eden işçiler, iş güvencesi ve ücret düzeyi açısından en alt düzeyde bulunan çalışanlar değil mi? Bugünlerde koşulları, ücretleri, güvenceleri farklı mı?

Benzer şekilde salgın koşullarında mucize yaratması beklenen sağlık çalışanları; doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar düşük ücretleriyle, ağır çalışma koşullarıyla, özelleştirilen hastanelerdeki performans baskısıyla yıllardır un ufak edilmiyorlar mı? Bugünlerde yine en azla, en güvencesiz şekilde, en fazlayı yapmak zorunda bırakılmıyorlar mı?

Hâlihazırda fabrikalarda, atölyelerde üretime devam eden, çoğunluğu asgari ücret ve civarında maaş alan milyonlarca işçinin-emekçinin iş güvencesine, kıdem tazminatına, emeklilik haklarına göz koyulmuş değil mi? Bugünlerde üretimi, ekonomiyi ayakta tutabilmek adına çarkları çevirirken, işten çıkarmadan ücretsiz zorunlu izinlere dek fatura yine onlara kesilmeye çalışılmıyor mu?

Hani aynı gemideydik?

Tabii ki şaşırmıyoruz! Otuz-kırk yıl çalışan işçi ve emekçilere dahi alacakları üç kuruş emekli maaşını vermemek için kırk takla atan; işçiye, emekçiye, emekliye, yaşlıya, hastaya, öğrenciye masraf ve sosyal sorun gözüyle bakan kapitalizmin zaten doğası gereği başka türlü davranması beklenemez.

Kapitalizmin kara gün dostu olmadığını biliyoruz!

Mesele berrak! Covid-19 virüsü çok acil olarak çözülmesi gereken küresel bir sorun ama esas çözülmesi gereken sorun, salgınların da ana üreticisi olan kapitalizm! Salgını ancak birlik, dayanışma ve mücadeleyle yenebiliriz. Kapitalizmi de…

Yorumlar kapalıdır.