Emekçi Sol İttifaka ihtiyaç var

Emekçilerin arasında sıkça yakınılan bir durumdur: “Sol hareket çok bölünmüş durumda; neden birleşilemiyor?” Hem doğru bir yargı, hem de haklı bir şikâyet bu. Sol hareketin neden ve nasıl bölünmüş olduğunu tüm tarihi içinde açıklamak mümkün ama yeri burası değil. Yine de bir şeyi rahatlıkla savunabilir ve oluşturmaya gayret edebiliriz: Rejimin işçiler ve emekçiler üzerindeki bunca ekonomik ve politik saldırıları karşısında, sol hareketin birleşik bir mücadele verebilmesi gerekiyor. İşçi Demokrasisi Partisi de bunu gerçekleştirmeye gayret ediyor.

Ama birlik deyince hemen ekleyelim: İşçi ve emekçi yığınlar da çeşitli ideolojik akımlar, siyasi partiler ve sendikalar düzeyinde bölünmüş durumda. Emekçilerin bir kısmı Tek Adam rejiminin partilerine oy verirken, diğerleri daha demokrasi ve sosyal dayanışma yanlısı parti ve akımları destekliyor, bazıları da sosyalist düşünceleri savunuyor. Oysa, patronların ve hükümetlerin işçilerin tümü üzerindeki baskısı ve sömürüsü aynı. Aynı tezgahta çalışan iki işçinin yaşadığı geçim zorlukları, hayat sıkıntıları, sendikal baskılar, sömürü, bu işçilerin düşünceleri ne denli farklı olursa olsun aynı. Dolayısıyla çözüm de aynı olmak zorunda.

Bu nedenden ötürüdür ki, her şeyden önce işçi ve emekçi yığınların birleşerek, patronların ve hükümetlerin baskılarına ve sömürüsüne karşı ortak mücadele vermelerine ihtiyaç var. İşte tam burada sola önemli bir görev düşüyor: İşçi sınıfının birleşik mücadelesi için kendi aralarında ittifak yapmaları. Böylesi bir Emekçi Sol İttifak, emekçi yığınların acil sorunlarının çözümü çerçevesinde oluşturulacak bir talepler programı etrafında gerçekleştirilebilir ve gerçekleştirilmelidir.

Gazetemizin birinci sayfasında okuyacağınız “Sosyalistlerden Ortak Çağrı” metni, bu doğrultuda atılmış mütevazı ama bizce önemli ve zorunlu bir adımın çağrısıdır.

Yorumlar kapalıdır.