CST-PSOL: Bolsonaro’ya karşı eylem birliği ve bir sosyalist bloğun inşa edilmesi için

İşçilerin Uluslararası Birliği Dördüncü Enternasyonal’in (İUB-DE) Brezilya seksiyonu olan CST-PSOL’un (İşçilerin Sosyalist Akımı Sosyalizm ve Özgürlük Partisi) yayın organı Sosyalist Mücadele’nin 144. sayısının (Aralık) başyazısının çevirisini aşağıda okuyucularımızla paylaşıyoruz.

***

Bu yıl da sona ererken, sokaklarda birleşik ve kitlesel eylemleri şimdi her zamankinden daha fazla yeniden var etmeliyiz. Kadınların 4 Aralık’taki ve emekçilerin 8 Aralık’taki eylemleri önemliydi ancak bunlar Fora Bolsonaro [Bolsonaro Defol] kampanyası tarafından iyi bir şekilde hazırlanmamıştı. Pandeminin ortasında patlak veren ekonomik ve toplumsal kriz hâlâ oldukça derin ve tam da bu nedenle, sokaklarda birleşik bir seferberliğe ihtiyaç duyuyoruz.

Son günlerde Dieese (Sendikalar Arası İstatistik Departmanı), birçok eyaletteki başkentte temel gıda ürünlerinde fiyat artışları yaşandığını gösteren çalışmalar yayımladı. Brasília gibi bazı bölgelerde 12 aylık fiyat artışları yüzde 30’u geçmiş durumda. Resmi asgari ücretin 1100 real olduğu [yaklaşık 2.677,58 lira] ve milyonlarca insanın acil yardım paketlerinden yoksun bırakıldığı bir ülkede, bir bütün olarak, en temel gıda ürünlerini içeren bir alışveriş sepeti 700 real civarında bir fiyata denk geliyor. Band Haberleri isimli gazetede yayımlanan bir habere göre, Baixada Fluminense bölgesinde yaygın açlıktan dolayı kokarcalar ile beslenmek zorunda kalan çocuklar mevcut. Bu nedenle, Fora Bolsonaro kampanyasının CUT (İşçilerin Birleşik Merkezi), CTB (Brezilya İşçileri Merkezi), MTST (Evsiz İşçiler Hareketi), UNE (Ulusal Öğrenci Sendikası) ve diğer öncülerin mücadeleyi sokaklarda, herhangi bir zayıflığa sebep olmadan ve sorunları takvimlere ertelemeden, etkili bir şekilde inşa etmelerini talep ediyoruz.

Açlık ve krize karşı acil önlemler ve kamu hizmetlerinin savunulması için

Bolsonarocu aşırı sağa karşı, Ulusal Meclis’in, belediye başkanlarının ve valilerin geçirdiği kemer sıkma önlemlerine karşı acil önlemler almalıyız. Correios ve Petrobras gibi devlet şirketlerine, çevrenin korunmasına, sağlığa ve eğitime yatırım yapılması adına kaynakların bulunması için bankerlere olan borçların ödenmemesini ve milyarderlerin vergilendirilmesini öngören etkili bir alternatif ekonomik ve toplumsal planın oluşturulmasını amaçlayan bir mücadeleyi savunuyoruz. Bu kaynakların aynı zamanda acil yardım paketlerini güvence altına almasını ve feminist, siyah ve LGBTQIA+ topluluklara destek olmasını savunuyoruz. Ücretlerin iyileştirilmesini; gıda, gaz, elektrik ve benzin fiyatlarının düşürülmesini; topraksızların denetimi altında bir tarım reformunun hayata geçirilmesini ve yerli toplulukların topraklarının dokunulmaz ilan edilmesini savunuyoruz.

Bir sol cephe inşa edelim

Birleşik bir mücadeleyi ve kitle örgütlerinin tabanlarında demokratik meclislerin kurulmasını talep ediyoruz ancak bunun yanı sıra, işçi sınıfının, gençliğin ve halk kesimlerinin sınıf bağımsızlığına yaslanan alternatif önderliğini inşa etmek için mücadele etmeyi sürdürmemiz gerekiyor. Eski başkan Lula ile sendikal merkezilerin resmi konferanslarının önerdiği geniş cephe politikası ve patronların temsilcileriyle koalisyonlar oluşturma çizgisi bu hedefe hizmet etmiyor, çünkü bu finans dünyasına makul bir teklif olarak gözüküyor ve mücadelelerin frenlenmesini öngörüyor.

Bu nedenle, sınıf işbirlikçiliği stratejisine karşı olan her şeyi ve herkesi birleştirmek için savaşmalıyız. Önerimiz PSOL’un sosyalist ve komünist soluyla birlikte Glauber Braga’nın önadaylığıyla, UP’den (Halk Birliği) Leonardo Péricles’in önadaylığıyla, PSTU’dan (Birleşik Sosyalist İşçi Partisi) yoldaşlarla, devrimci ve sosyalist kutbun diğer sektörleriyle ve PCB’den (Brezilya Komünist Partisi) yoldaşlarla bir sosyalist cephe oluşturmaktır.

Bu nedenle bu örgütlerin önderleriyle bir toplantı teklif ediyoruz. Bu örgütlerin önderlerini, mücadeleler ve seçimler için ulusal çapta ve eyaletlerde sol sosyalist bir blok veya cephe inşa etmenin olanakları üzerine tartışmaya çağırıyoruz.

Yorumlar kapalıdır.