Pandemi politik bir sorundur!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 2021’de meydana gelen iş cinayetlerine ilişkin raporunu açıkladı. İşçi ailelerinden, işyeri hekimleri ve sendikalardan alınan verilere dayandırılan rapora göre, 2021 yılında en az 2 bin 170 işçi yaşamını yitirdi. Raporda iş cinayetlerinin nedenlerinin başında yüzde 29 gibi yüksek bir oranla Covid-19 yer alıyor.

Ne işçinin cehaleti, ne işin fıtratı!

İşçilerin mesai sırasında vefat etmeleri burjuva basında “kaza” olarak anılıp, genelde işçilerin kendi ihmallerine veya işin tehlikeli olmasına dayandırılır, sonuçta kader kısmet denerek ölümün sebebi bile işçiye fatura edilirdi. Oysa İSİG Meclisi’nin raporu 2021 boyunca işçilerin en çok pandemi koşullarında alınmayan önlemler nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini ortaya koyuyor. Buna rağmen devlet adım adım önlemleri kaldırıyor ve yoğun bakımlar dolmadıkça toplumsal olarak hiçbir önleyici tedbire gerek duymuyor. 6 Eylül’den bu yana okullarda ve işyerlerinde aşı olmamış personelin haftada en az iki kez PCR testi yaptırması, aşı yaptırmamış kişilerin toplu ulaşım araç kullanımlarında PCR testi ibraz etmesi gerekiyordu. 15 Ocak’ta yayınlanan genelge ile uçak dahil tüm toplu taşıma araçlarında, konser, tiyatro gibi toplu etkinlik alanlarında PCR zorunluluğu kaldırıldı ve karantina süresi yedi güne indirildi. Bu şekilde “sürdürülebilir pandemi” ile devlet, işçi ve emekçileri patronların insaf(sızlığ)ına terk etti.

Patronlar tamamen keyfi şekilde, hastalanan çalışanları işbaşı yapmaya veya ücretsiz izne zorluyor. Pandemi tam gaz devam ediyor, vakalar artıyor, ama hayatlarını kaybedenler havalandırılmayan kapalı ortamlarda molasız, izinsiz çalışmak zorunda olan işçi ve emekçiler oluyor. Sonuçta alınmayan önlemler, tercih edilmeyen tedbirler, ayrılmayan bütçelerle pandemi artık işçi sınıfının çözmesi gereken politik bir sorun haline geldi. Biz sürdürülebilir pandemiyi kabul etmiyoruz, ölümleri kanıksamıyoruz!

Pandemiye karşı hayatlarımızı savunabilmek için işyerlerimizde acil olarak salgın komiteleri kurulması gerekiyor, tamamen işçi denetiminde çalışma sürelerinin kısaltılmasını, molaların sıklaştırılmasını, işyerlerinin düzenli olarak temizlenmesi ve havalandırılmasını patronlardan talep etmemiz gerekiyor. İşçi ölümlerinin yüzde 94’ünün sendikasız işyerlerinde gerçekleşmesi bir tesadüf değil. İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini ancak sendikalarda örgütlenirsek uygulatabiliriz.

Yorumlar kapalıdır.