Haiti’den Sosyalist İşçi Hareketi İUB-DE’ye katıldı

12 Şubat 2022’de Haitili İşçilerin Sosyalist Hareketi – Batı Bölgesi Örgütleri Ağı (MSTH-ROZO) ile İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal’in (İUB-DE) Uluslararası Sekterlik’i arasında çevrimiçi bir toplantı yapıldı.

Toplantının amacı politik görüş alışverişinde bulunmak ve MSTH-ROZO’nun İUB-DE’yle bütünleşmesini resmileştirmekti. Haitili devrimcilerin İUB-DE’ye katılmaları büyük bir enternasyonalist adımdır. Bu adım, Haiti’de ve dünyada işçilerin ve emekçi halkın demokrasisine dayanan bir sosyalizmin zafer kazanması için ve kapitalist-emperyalist sisteme karşı verilen stratejik mücadelede devrimcilerin birliğini sağlamak için yapılmış olan önemli bir katkıdır.

MSTH-ROZO’dan yoldaşların, yüzyıldan uzun süredir devam eden işgaller ve askeri saldırganlıkların, oligarşik diktatörlüklerin, yağmacı politikaların ve burjuvazi ile emperyalizmin hizmetine koşulan vahşi sömürünün sonuçları olan ekonomik ve toplumsal krizlerle boğuşan Haiti’deki mücadele tarihleri oldukça uzun. Haiti, Latin Amerika ile Karayip’lerdeki ilk bağımsız ulustu (1804) ve o günden bu yana Haiti halkı sömürgeciliğe, emperyalizmin hizmetindeki diktatörlüklere ve yabancı işgalcilere karşı mücadele etmeyi hiç bırakmadı. 1986’daki halk isyanı, Duvalier’nin hanedanlığa dönüşmüş olan diktatörlüğünü sona erdirdi. Haiti halkı 2004’te ve 2017’de Birleşmiş Milletler Haiti İstikrar Misyonu’nun (MINUSTAH) emperyalizmin hizmetindeki işgaline karşı savaştı. Bu işgal kronik talancı PHTK’nin (Parti Haïtien Tèt Kale – Tèt Kale Haiti Partisi) rejimine yol açtı, ki bugün, Ariel Henry’nin de facto hükümeti üçüncü dönemine giriyor. Bu hükümetin temel destekçisi Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Kanada, İspanya, Fransa, Almanya, Avrupa Birliği, Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ) ve BM büyükelçilerinden oluşan emperyalist bir vesayet organı olan Core Grup’tur.

MSTH-ROZO, Haiti’nin kendi kaderini tayin hakkını savunmak için ve ciddi politik ve sosyal krizlere karşı işçi sınıfı ve emekçi halk merkezli çözümlerin hayat geçmesi için verilen mücadelenin aktif bir parçasıdır.

İUB-DE çeşitli enternasyonal dayanışma kampanyaları organize ederek Haiti halkının mücadeleleri ile isyanlarını daima destekledi. Bu bağlamda son senelerde İUB-DE’den yoldaşlar eylem birlikleri ve politik tartışmalar aracılığıyla MSTH-ROZO’dan yoldaşlarla kardeşçe ilişkiler geliştiriyorlardı. MSTH-ROZO’nun Latin Amerika’ya dair konumlarının yaygınlaşmasını desteklemek için MSTH-ROZO önderleriyle birlikte bildirilerin çevirileri, raporlamalar ve forumlar gerçekleştirildi.

Politik tartışmaların bir kısmı, İUB-DE’den bir kadronun Port-au-Prince’e gitmesiyle yapıldı. Aralık 2020’de ise MSTH-ROZO önderleri çevrimiçi bir şekilde İUB-DE’nin 7. Dünya Kongresi’ne (Lev Troçki Dünya Kongresi) katıldılar.

İUB-DE’nin Dominik Cumhuriyeti’ndeki sempatizan seksiyonu olan MST (Sosyalist İşçi Hareketi), kendi ülkelerinde Haitili göçmenlerin ayrımcılığa uğramasına ve baskı görmesine karşı geçtiğimiz senelerde birçok enternasyonal kampanya örgütledi. Bu kampanyalarda ırkçı linçler, Haitili işçilerin vahşi bir sömürüye tabi tutulması eleştirildi ve #LasVidasHaitianasImportan (Haitili Hayatlar Değerlidir) sloganı altında göçmen topluluklarına yapılan baskılar kınandı. Bütün bunlar Dominikli sol örgütler ve sendikalar ve Haiti diasporası ile yapıldı. Panama, Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti başkanlarının Haiti’ye dönük emperyalist müdahalenin güçlendirilmesi çağrısına karşı, bu sene 1 Ocak’ta MSTH-ROZO, Dominik Cumhuriyeti’nden MST ve Panama’dan Sosyalist Öneri örgütleriyle birlikte, başka Haitili örgütleri de yanlarına alarak, bir deklarasyon yayımladı. Bu deklarasyon Haiti’de yaygın bir şekilde dağıtıldı ve tanınır oldu.

İUB-DE ayrıca, #HaitianosRD’nin organize ettiği, 2021’de Haiti’nin güneyinde meydana gelen ve bugüne kadar hükümet tarafından büyük ölçüde ihmal edilen depremzedeler için yapılan bir dayanışma kampanyasını da destekledi. MSTH-ROZO’dan bir heyet bölgeyi gezerek bu dayanışma kampanyası kapsamında çocuklara gönderilen eğitim materyallerini dağıttı.

MSTH-ROZO, kendi hedefleri çerçevesinde, bir işçi mahallesi olan Port-au-Prince’de karşılıklı dayanışma ağları örerek toplumsal ve ekonomik olarak halkın hayatta kalma şartlarının karşılanacağı bir dayanışma modelinin de yaratıcılarından. 7 Nisan’da İUB-DE ve MSTH-ROZO olarak, Core Group aracılığıyla Haiti’deki maden kaynaklarının yağmalanmasına ve emperyalizmin müdahalelerine karşı ülkede ortak eylemler gerçekleştirilmesini teşvik edeceğiz.

MSTH-ROZO ve İUB-DE, işçi sınıfı ve Haiti halkıyla ve emperyalist-kapitalist sömürüye karşı işçi demokrasisine dayanan bir sosyalizm için mücadele veren tüm dünya halklarının mücadeleleriyle enternasyonal dayanışmasını sürdürmekte kararlıdır.

Haitili İşçilerin Sosyalist Hareketi – Batı Bölgesi Örgütleri Ağı (MSTH-ROZO)

İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal (İUB-DE)

12 Şubat 2022

Editörün önerdikleri:

Yorumlar kapalıdır.