Newroz 2022: Şimdi kazanma zamanı!

İstanbul’da Newroz Halkların Demokratik Kongresi (HDK) öncülüğünde ‘Dem dema serkeftinêye’ (Şimdi kazanma zamanı) sloganıyla her türlü baskı ve engellemeye rağmen coşkuyla kutlandı. Kutlamaya HDP başta olmak üzere çeşitli siyasi partiler, kitle örgütleri ve on binlerce kişi katıldı. Oldukça kitlesel olan kutlamaya polis ve güvenlik güçlerinin baskıcı uygulamaları damgasını vurdu. Herhangi bir gerekçe sunulmaksızın flamalara, dövizlere ve pankartlara el konuldu. Bazı kadınlar kıyafetleri nedeniyle alana alınmadı, renklerinden dolayı bazı aksesuarlara, bozuk para, çakmak gibi eşyalara izin verilmedi. Alandaki bariyerlerin artırılması, giriş ve çıkışların daraltılması nedeniyle onlarca kişi alan çıkışında sıkıştı, izdiham oluşmasına zemin yaratacak bir ortam yaratıldı. Yine miting çıkışındaki kitle abluka altına alınarak göz altı yapılmaya çalışıldı. Bununla birlikte, Gazeteci Hayri Tunç’un da dahil olduğu en az 81 kişi Newroz alanında gözaltına alındı.

Yapılan konuşmalarda Ukrayna savaşı, ekonomik kriz, siyasi tecrit ve barış vurgusu ön plandaydı. Mithat Sancar “Savaş politikalarını durduracağız, şimdi kazanma zamanıdır” teması ile yaptığı konuşmada 2013 Newroz deklarasyonuna atıfta bulunarak Dolmabahçe programının arkasında olduklarını, Kürt sorununda demokratik çözüme ihtiyaç olduğunu belirtti. Seçimlere ilişkin de Üçüncü İttifakı ön plana çıkararak, bir seçim ittifakından ziyade demokratik cumhuriyeti inşa edecek uzun süreli bir birlikteliğe ihtiyaç olduğundan söz etti. Kürt siyasi hareketi bugüne değin müzakerelerin her türlüsünü denedi. Kitlelerin mücadelesi ise gücü ve kararlığından bir şey kaybetmedi. Ancak düzen içi uzlaşma politikalarıyla gelinen noktada Kürt halkının kalıcı ve güvenilir bir barışa ulaşabilmesi açısından bir arpa boyu yol kat edilemedi. Bugün hâlâ Dolmabahçe mutabakatına atıfta bulunulması, çözüm için işçi sınıfı ile ittifakı değil burjuva düzen ile yürütülecek bir sürece işaret etmektedir.

Kürt halkının tüm hak ve özgürlük taleplerini dile getirebilecekleri bir siyasal demokrasiye her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Kürt halkının kaderini tayin hakkı da dahil olmak üzere temel demokratik haklarının tanınabilmesi için Tek Adam rejiminden kopulmalıdır. Ne rejimi temsil eden AKP-MHP ittifakı, ne de bu rejimi restore edip kendi etrafında güçlendirmek isteyen 6’lı ittifak bu hakları tanıyabilir. Demokratik taleplerle alanları dolduran Kürt halkının seferberliği adil ve onurlu bir barışın, özgürlüğün ve siyasal demokrasinin tek garantisidir. Halkların özgür olduğu bir düzen Tek Adam rejiminden gerçek bir kopuşu sağlayacak, burjuva düzen ittifaklarından bağımsız bir siyasi hattın inşa edilmesi ile mümkün. Çözüm Kürt halkı ve işçi-emekçilerin birliğinden geçmektedir.

Bu çerçevede, “halkların özgürlüğü, emekçilerin birliği” şiarını yükselten İşçi Demokrasisi Partisi (İDP) alana “Tek Adam rejimine son! Bağımsız ve Egemen Kurucu Meclis!” pankartıyla katıldı. İDP korteji “Siyasi tutsaklara özgürlük!”, “HDP’ye yönelik baskılara son!”, “Kayyumlara hayır! Kürt halkının iradesine dokunma!”, “Sınır ötesi operasyonlara ve ilhaka son! Savaşa değil halka bütçe!”, “Kürtçe yasaklanamaz! Anadilinde eğitim haktır!” ve “Kürt halkına kaderini tayin hakkı!” Türk ve Kürt işçi sınıfının birliği!” sloganlarını yükseltti.

Alan girişinde polis İDP’nin “Tek Adam rejimine son!” yazılı pankartıyla “Siyasi tutsaklara özgürlük!” ve “Sınır ötesi operasyonlara ve ilhaka son!” dövizlerinin alana girişini keyfi biçimde engellemeye çabaladı. İdarenin keyfi antidemokratik uygulamalarını kınıyor ve gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Yorumlar kapalıdır.