Fetihtepe emekçileri, rantsal dönüşüme karşı mücadele ediyor

İstanbul Okmeydanı Fetihtepe’de yapılmak istenen kentsel dönüşüme karşı Okmeydanı halkının direnişi sürüyor. Polis ablukasında evlerinden zorla çıkarılmaya çalışılan Fetihtepe emekçileri, rant uğruna yerlerinden edilmeye karşı tepkili. Elektrik, su ve doğalgazları kesilerek evlerinden çıkarılmaya çalışılan Fetihtepeliler haftalardır en temel insani gereksinimlerinden mahrum bırakılarak yıldırılmaya çalışılıyor.

Büyük bir rant kapısı olarak görülen emekçi mahalleleri yıkılarak devasa kârlar elde etmenin hesapları yapılırken, emekçiler kent merkezlerinden kopartılarak kentin çeperine yerleştirilmek isteniyor. İstanbul’un birçok emekçi semtinin maruz kaldığı bu rantsal dönüşüme bugün Okmeydanı Fetihtepe halkı da maruz kalıyor. Oysa insani koşullarda, rant kapısı olarak görülmeyen, deprem tehlikesini gözeten, yeşil ve çevreci bir kentsel dönüşüm bütün emekçi semtlerin hakkıdır. Böyle bir kentsel dönüşüm ise ancak emekçilerin dayanışması ve mücadelesi ile mümkün olabilir. Fetihtepe’de yapılmak istenen kentsel dönüşümde ise bunların hiçbiri gözetilmeden kâr odaklı bir anlayışın olduğunu görüyoruz.

Zorla imzalatılmak istenen sözleşmelerle semt halkı ihtiyaçları gözetilmeyerek mağdur edilmeye çalışılmakta. Yıkılacak evlerin bedeli olarak verilecek evlere karşı emekçilere ödeyemeyecekleri borçlar yükleniyor. Evler yapılana kadar ev sahiplerine 1500 TL gibi İstanbul koşullarında oldukça komik kalan kira yardımları yapılacağı söyleniyor. Zorla dayatılan kentsel dönüşüme karşı Fetihtepe halkının temel talepleri ise şöyle:

1) Yapılacak kentsel dönüşümün bölgedeki sivil toplum kuruluşlarından, üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve Mimarlar Odası’ndan görüş alınarak gerçekleştirilmesi.

2) Tapulu-tapusuz ayrımından kaynaklı doğacak mağduriyetlerin giderilmesi.

3) Çoğunluk sağlanmadan dönüşüm yapılmaması.

4) 1500 TL olan kira yardımının İstanbul gerçeği gözetilerek yeniden değerlendirilmesi.

5) Hak sahiplerinin yararına planlar yapılana kadar halihazırdaki dönüşümün durdurulması.

Fetihtepe halkının bu temel talepleri mücadele ve dayanışma ile duyurulmaya devam edecek. Zorla yerinden edilmeye karşı dayanışmayı yükseltmek, bütün emekçiler için barınma hakkının savunusu demektir. Yıllardır imar affı benzeri uygulamalarla çarpık kentleşme yaygınlaştırıldı. Depreme dayanıksız binalar görmezden gelindi. Emekçiler bu binalarda yaşamak zorunda bırakıldı. Şimdi ise emekçiler kentsel dönüşüm adı altında kent merkezlerinden sürülmeye çalışılıyor. Fetihtepelilerin, kent emekçilerinin temel hakkı olan barınma hakkı için verdikleri mücadelenin yanındayız!

Yorumlar kapalıdır.