Termokar işçileri sendikalaşma hakkına sahip çıkıyor

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Termokar fabrikasında 2017 yılının şubat ayından beri Termokar işçileri, DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş’e üye olma ve sendikalaşma mücadelesini sürdürüyor. Termokar’da yaklaşık beş yıldır süren sendikalaşma mücadelesi, başladığı andan beri işverenin baskı ve yıldırma politikasına maruz kalıyor. 2017 yılında sendikalaşma çalışmalarını öğrenen Termokar işvereni 14 işçiyi işten atmıştı. İşten atmalara rağmen fabrika içerisindeki örgütlülüğü artarak devam eden emekçiler, Nisan 2018’de yetki tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurdu. Yetki başvurusu, Bakanlık tarafından Termokar’da çoğunluğun sağlandığının ilanıyla kabul edilmiş oldu.

Sendikal yetki tespitinin hemen akabinde Termokar yönetimi, İş Kanunu’nun 25/2. maddesiyle, yani “yüz kızartıcı suç, ahlaksızlık ve iç huzuru bozmak” iddiasıyla yine öncü işçileri işten atarak fabrikadaki sendikalaşma mücadelesini kırmaya çalıştı. Bu saldırıya rağmen fabrika içindeki örgütlülüğü devam ettiren işçiler bu saldırıyı da göğüslemeyi başardı. Termokar’da süren mücadelenin yanı sıra hukuki alanda da süreç devam etti ve mahkeme Haziran 2020’de işverenin yetkiye itiraz talebini reddetti.

Pandeminin başlamasıyla birlikte ülke çapındaki ücretsiz izin saldırısı Termokar’da da uygulamaya koyuldu. Salgın dolayısıyla çok fazla işçinin Covid-19 hastalığına yakalanması üzerine üretimin durmasını savunan işçilere karşı Termokar işvereninin cevabı 35 kadar işçiyi ücretsiz izne çıkarmak olmuştu. Bu saldırıya karşı tekrar eylemliliğe geçen Termokar işçileri fabrika önünde direnişe geçti. Haziran 2021’de kapı önünde başlayan direnişin 10 gün içerisinde başarıya ulaşmasıyla işçilerin talepleri kabul edilmiş ve işçiler işbaşı yapmıştı.

2022 yılının başında ücretlere yapılan zamda da sendikalaşma faaliyetinin başını çeken öncü işçiler daha az zam yapılarak cezalandırıldı. Termokar yönetimi sendikalı olan ve olmayan şekilde fabrika işçilerini bölmeye çalıştı. Keza göçmen işçilerin de sigortasız olarak çalıştığı Termokar’da yönetimin işçileri bütün bölme çabalarına rağmen işçiler birlikteliklerinden vazgeçmeyeceğini defaatle vurguladı. Son olarak geçtiğimiz günlerde öncü işçileri işten atmak için yeni açılan bir işyerine geçmelerini isteyen ve bunu kabul ettiklerini ifade eden sahte bir evrakı imzalamaları yönünde baskı kuran işveren, işçilerin bu baskıyı reddetmeleri ve evrakı imzalamamalarıyla birlikte dört öncü işçiyi işten attı. İşverenin bu saldırısı karşısında atılan işçiler, Birleşik Metal-İş’in İzmir şubesiyle birlikte 30 Haziran 2022 günü fabrika önünde direnişe geçeceklerini duyurdu. Aynı zamanda Birleşik Metal-İş Genel Yönetim Kurulu da yayımladığı basın bülteniyle atılan işçilerin talepleri kabul edilinceye kadar fabrika önünde direnişin devam edeceğini vurguladı.

Yorumlar kapalıdır.