“Kadın, Yaşam, Özgürlük” talepleri üzerine: İran emek ve kadın örgütlerinden açıklama

Bu yazının orijinali Slingers Collective web sitesinde yayımlanmıştır.

İran’daki son protestoların başlamasından bu yana 90’ı aşkın gün geçti. “Kadın, yaşam, özgürlük” protestolarının kapsamı cinsiyet ayrımcılığıyla sınırlı değil, sınıfsal ve etnik ayrımcılığı da kapsıyor.

Bu ayaklanma; yaygın yoksulluk, enflasyon, yolsuzluk, işsizlik, ideolojik ve dini ayrımcılık, baskı, sansür, hapishane, infaz vb. dahil olmak üzere çok sayıda sebepten ortaya çıkmıştır.

Mevcut hareketin tüm taleplerini bütünlükle ele almak zorunludur, özellikle de bazı siyasi akımlar (monarşistler ve kendi kendini hareketin lideri ilan eden gurbetçiler) güç yapısını mümkün olan en az değişiklikle ele geçirmek için toplumsal cinsiyet sorunlarına yönelik talepleri azaltmayı hedeflediğinden dolayı bunu yapmalıyız. Bu arada, hareketteki bazı siyasi akımlar, “Kadın, Yaşam, Özgürlük” sloganı ile ifade bulan taleplerini dile getirdiler. Bu taleplerin bir derlemesini aşağıda paylaşıyoruz:

Kadın

Mevcut protestoların en temel talepleri arasında kadınların güçlendirilmesi ve tüm sosyal, ekonomik, politik ve kültürel alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurulması yer alıyor. Bu talepler arasında şunları sayabiliriz: eşdeğer işe eşit ücret, bedensel özerklik ve isteğe bağlı kıyafet hakkı, kadınlar için kendi kaderini tayin hakkı, boşanma ve çocukların velayetini elinde tutma hakkı, eğitim ve çalışma hakkı, kocanın/babanın rızası olmadan ülkeyi terk etme hakkı, çocuk evliliğinin yasaklanması ve hamilelik ayrımcılığının önüne geçilmesi. Özetle: Kadına yönelik şiddete yol açan tüm cinsiyetçi, kadın düşmanı ve ayrımcı yasaların kaldırılmasını talep ediyorlar.

Yaşam

“Kadın, Yaşam, Özgürlük!” sloganında yer alan “Yaşam” vurgusu, toplumun tepesine çöreklenen yüzde birlik kesimin kârına, sermayesine ve çıkarlarına karşı direnen ve bunu devirmeyi amaçlayan bir ekonomik sistemi ifade eder. Bu slogan, halka ait doğal kaynakların yağmalanmasını önlemek üzere bu kesimlerin baskısı altında ezilen nüfusun yüzde 99’unun, bu doğal kaynakların halkın refahına kullanılması için ve çevreyi ve diğer canlıları korumak için verdiği mücadeleyi anlatır.

Yaşam sloganı; cinsiyet, inanç, etnik köken, doğum yeri, cinsel yönelim ve farklı fiziksel ve zihinsel yeteneklerden bağımsız olarak tüm sosyal, ekonomik, politik ve kültürel alanlarda medeni hakların eşitliğine odaklanır. Yaşam sloganı; sınıfsal, cinsiyete dayalı ve etnik baskının ortadan kaldırılmasını hedefler. Ücretsiz eğitim, evrensel sağlık hizmeti, işsizlik ödeneği, uygun emeklilik planları, anadilinde eğitim hakkı, barınma ve istihdam hakkı ve İran’da doğan veya bir İranlı ebeveyni olan herkes için doğum belgesi alınmasını talep eder. Yaşam sloganı temiz suya, elektriğe, doğalgaza ve ücretsiz sınırsız telekomünikasyon ve internet bağlantısına erişim hakkını savunur.

Özgürlük

Özgürlük sloganı; tüm ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda kolektif ve bireysel özgürlük talep eder. Bu taleplerin en önemlileri ifade ve inanç özgürlüğü, özgür basın, sansürsüz internet, sendikal örgütlenme özgürlüğü, grev özgürlüğü ve izinsiz protesto özgürlüğü olarak sıralanabilir. Özgürlük sloganı aynı zamanda merkeziyetçiliğin ve iktidarın milliyetçilik, şovenizm ve ırkçılığa dayalı olarak yoğunlaşmasını reddeder. Özgürlük sloganı, dini kurumların devletten ve anayasadan ayrılmasını talep eder ve dini toplumsal değil bireysel bir konu olarak ele alır. Bu bağlamda dini içeriği olmayan tüm kamusal alanlarda dini propagandanın yasaklanmasını talep eder.

Bu anlamda “Kadın, Yaşam, Özgürlük”, İran’ın kapitalist, ataerkil ve teokratik sisteminin antitezidir. Bu öyle bir sistemdir ki yaşamın her yönünü metalaştırmış, bireysel ve kolektif özgürlüğü köleleştirmiştir. “Kadın, Yaşam, Özgürlük” sloganına ve bu slogan çerçevesinde harekete dahil olan mücadeleci sınıfların ve grupların açığa çıkardıkları taleplere bağlılık, herhangi bir oportünistin bu sloganı değersiz çıkarları için ele geçirme çabalarına engel olacaktır. “Kadın, Yaşam, Özgürlük” başlığı altında hareket etmeleri, bu çeşitli toplumsal tabakaların ve grupların bu sloganı, taleplerinin toplamı olarak gördüklerini göstermektedir. Halk düşmanlarının hareketi dolandırmaya ve ona ihanet etmeye devam etmesini önlemek için bu taleplerin duyurulması gerekmektedir.

15 Aralık 2022

İmzacılar

“Kadın, Yaşam, Özgürlük” sloganını destekleyen bir grup gençlik.

Emekliler Tartışma Derneği

Emekliler İttifakı

İranlı Kadınların Sesi Kolektifi

Bir grup kadın hakları aktivisti

Yorumlar kapalıdır.