Interabrasiv fabrikasında TİS sürecine giriliyor

Artmaya devam eden hayat pahalılığı, işyerlerinde süregelen güvensizlik ve en temel hakların gaspı doğrultusunda yapılan saldırılara iktidarın göz yumma politikası, işçi emekçilerin yaşamını günbegün ezmeye devam ediyor. Bunun en çarpıcı göstergelerinden biri, tarihi olduğu ilan edilen asgari ücretin dahi açlık sınırının altında kalması.

Bu duruma karşı elbette birçok işyerinde ve fabrikada mücadele veriliyor. İşçi ve emekçiler insanca bir yaşam için sendikalarda örgütlenmeye, haklarına saldıranlara karşı koymaya başlıyorlar. Bu fabrikalardan biri de zımpara üretimi yapan Interabrasiv fabrikası.

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Interabrasiv fabrikasında uzunca bir süredir devam eden çalışmaların sonucunda Kristal-İş’te örgütlenen işçiler çoğunluğu sağladı. Çoğunluğun ardından sendika, bakanlığa yetki başvurusunda bulundu ve yetkiyi aldı. Interabrasiv işçileri yakın zamanda sözleşme masasına oturacak.

Interabrasiv fabrikası işçileri düşük ücretler, kötü çalışma koşulları ve iş güvenliği önlemlerinin alınmaması nedeniyle uzun zamandır sendikalaşma mücadelesi veriyordu. Kimi zaman iş bırakma eylemlerine dönüşen mücadeleler sonucu işçiler sendikayı fabrikaya soktu.

Ama mücadele bitmiş değil; işçilerin şu anda birinci gündemi sözleşmede taleplerinin ne kadarının karşılanacağı. Sözleşmenin içeriğinin ne olacağı ve taleplerin ne kadarının karşılanacağı ise işçilerin mücadele kararlılığına bağlı. Örgütlülük ne kadar büyük ve kararlı olursa Interabrasiv işçileri de o derece güçlü olacaktır. Bu örgütlülük, işçilerin taleplerinin sözleşmeye sokulmasının yanı sıra kendi seçtikleri temsilciler ile sendikalarda bulunmanın imkânını da yaratır.

İşçi ve emekçilerin örgütlülüğü sonucunda gelecek iyi bir sözleşme ve işçilerin mücadele kararlılığı, Interabrasiv fabrikası işçilerinin diğer işçilere örnek olmasını olanaklı hale getirebilir. Örgütlü işçilerin öncülüğünde bir mücadele sadece fabrikalarda değil, tüm ülkede insanca bir yaşamı sağlayacaktır.

***

Editörün önerisi:

Yorumlar kapalıdır.