İDP’li adaylar kendilerini tanıtıyor: Görkem Duru

İşçi Demokrasisi Partisi, Tek Adam rejiminden emek eksenli bir kopuş seçeneğinin yükseltilmesi için Türkiye İşçi Partisi (TİP) listelerinden seçimlere girme kararı aldı. Bu karar uyarınca İDP, kendi adaylarının tanıtımlarına da başladı. Aşağıda TİP listesinden İstanbul 1. bölge milletvekili adayı olan, İDP üyesi ve İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Yürütme Kurulu üyesi Görkem Duru’nun kendini tanıttığı metni paylaşıyoruz.

***

Ben Görkem Duru. 35 yaşındayım. İşçi Demokrasisi Partisi kurucularındanım.

Biz enternasyonalist bir partiyiz. İDP, İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal’in (İUB-DE) Türkiye kardeş partisidir. İşçi sınıfının uluslararası sömürüsüne dayanan emperyalist-kapitalist sisteme karşı mücadelenin ancak uluslararası ölçekte yürütülmesiyle nihai hedefine ulaşabileceğine inanır.

Tüm dünya işçilerini tek bir sınıf olarak kabul ediyor ve ulusal sınırların aşılarak dünya emekçi halkları arasında kardeşçe bir ortak mücadele birliğinin gelişmesi için uğraş veriyoruz. Aynı sosyalist ve devrimci ilkeleri paylaşan diğer ulusal parti ve akımlarla, dünya işçi sınıfının sosyalist devrim partisi olan Enternasyonal’in inşası için mücadele ediyoruz.

Bu bağlamda ben de dünya partimizin, 2015 yılından beri Uluslararası Yürütme Kurulu’nda bulunuyorum. Bu çalışmalar için 2015 ve 2017 yılları arasında Tunus’ta yaşadım. Tunus Devrimi’nin ardından, bu ülkede sendikaların ve işçi partilerinin kurulmasına yardımcı olmak üzere çaba gösterdim. Ayrıca Ortadoğu, Kuzey Afrika, Arjantin, Brezilya ve İspanya Devleti’ndeki sınıf mücadelelerine dahil oldum.

Bu eksende Türkiye’de de mücadelemizi sürdürüyoruz. Şimdi de, 14 Mayıs seçimlerinde aday olurken Tek Adam rejiminden ve kapitalizmden kopuş için, barajsız seçimler yoluyla oluşacak Bağımsız ve Egemen bir Kurucu Meclis uğruna mücadele etmeyi savunuyoruz. Kurucu Meclis; siyasi partilerin yanı sıra sendikaların, işçi ve emekçilerin, kadınların, lgbti+ların, Kürtlerin ve toplumun tüm ezilen kesimlerinin dahil olacağı bir mücadele aracıdır. Emekten yana ve gerçekten demokratik bir anayasayı da ancak böyle bir meclis yazabilir.

Saray rejiminden köklü bir kurtuluş, ancak oligarşinin, finans çetelerinin, mafyanın, paramiliter grupların, tarikatların ve cemaatlerinin tüm devlet kurumlarından tasfiyesiyle mümkün olabilir. Bunu başarmak için Kurucu Meclis’i ve bir emek ittifakını savunuyoruz.

Türkiye’nin siyasal demokrasi sorunun yanında bir de ekonomi sorunu mevcut.

Şu an ağır bir ekonomik krizin içinden geçmekteyiz. Bu krizden çıkış, emekçi sınıfların, patronlar ve onların hükümetlerinin saldırı politikalarını birlikte püskürtebilmesine bağlı.

Krizin karşısında mücadeleci sendikaların, sınıf eksenli partilerin ve diğer emekçi örgütlerin birbirlerine yaklaşmasını ve ortak mücadele etmeleri gerektiğini savunuyoruz. Böylece ortaya bir emek ittifakının ilk nüvesini çıkarabiliriz.

Krize karşı çözüme işaret eden bir işçi-emekçi programının hayata geçirilmesi son kertede bir işçi-emekçi hükümetinin kurulmasına bağlı. Mevcut seçim sürecinde ve ekonomik krizin karşısında oluşmakta olan mücadele birliğini güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu yolda uğraş verecek tüm işçileri ve emekçileri İDP bayrağı altında toplanmaya davet ediyoruz.

İDP olarak bu seçimlerde “Emekçiler Yönetmeli” şiarını yükseltiyoruz; çünkü işçinin sorununu, işçi çözer.

Yorumlar kapalıdır.