Muhittin Karkın: Mücadeleye adanmış bir ömür!

Ahmet Muhittin Karkın, 7 Temmuz 1950 tarihinde Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji’nden sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Metalürji mühendisliğini bitirdi. Öğrenciliği sırasında siyasi faaliyetlere başladı ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi oldu.

Üniversiteden mezun olduktan sonra 1970’lerin başında Seydişehir Alüminyum Tesisleri’nde çalışmaya ve yine bu fabrikada işçi örgütlenmesi ve sendikalaşma çalışmalarına başladı. Fabrikada ilişki kurduğu işçiler aracılığıyla aynı zamanda köy ve kasabalarda siyasi faaliyetler geliştirdi. 15-16 Haziran 1970 büyük işçi seferberliklerinin içinde yer aldı. Bu dönem, ömrü boyunca ana politik hattı olacak işçi sınıfı içinde ve sınıf ekseninde devrimci sosyalist mücadele anlayışının şekillendiği dönem oldu.

1972’den itibaren sermayeye, devlete ve her türden bürokrasiye karşı bağımsız, devrimci, sosyalist, proleter ve enternasyonalist bir program ve örgüt inşası fikrini geliştirmeye girişti. Fabrikada işçi örgütlenmesi içinde edindiği sınıf mücadelesi deneyimlerini 1970’lerin başında Türkiye’de hemen hiç basılı eseri bulunmayan Troçki’den yaptığı çevirilerle birleştirmesi 55 yıllık mücadele hayatının ana rotasını çizdi.

O noktadan itibaren bütün ideolojik-teorik-politik-örgütsel çabası Türkiye’de Sürekli Devrim kuramının geliştirilmesi, Geçiş Programı anlayışının sınıf mücadelesine tercüme edilmesi, kendi kaderini tayin hakkı temelinde Kürt ulusal sorununun çözümü/tanımı ve Türkiye’de bağımsız devrimci, komünist, proleter ve enternasyonalist bir program ve örgüt inşa edilmesine yönelik oldu.

Yoldaşlarıyla 1978’e dek bu uğurda verdiği mücadele, Türkiye Troçkizminin kurucu dönemi oldu. Bu dönemde Troçki’nin birçok eserinin ilk kez çevrilmesine, basılmasına, dağıtılmasına bizzat öncülük etti. Bu amaçla yayınevleri kurulmasına (Eleştiri), politik çevreler oluşturulmasına (Sürekli Devrim) emek verdi. Troçkizm ve Dördüncü Enternasyonal bu çalışmalar sayesinde Anadolu topraklarında teorik, politik ve örgütsel olarak tanınmaya ve yerleşmeye başladı.

Aynı zamanda bu dönemde hep işçi sınıfı mücadelesi içinde fiilen yer aldı. DİSK üyesi oldu. Türkiye işçi sınıfının büyük önderlerinden Cenan Bıçakçı’yla omuz omuza çalıştı ve Ağaç Sanayi İşçileri Sendikası (ASİS) Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Çok sayıda işyeri örgütlenmesini sağladı. Türkiye işçi sınıfı tarihinin en militan mücadelelerinden Elka grevi başta olmak üzere birçok grev ve direnişin en başında yer aldı. Bir yandan da Türkiye’de bir Troçkist önderliğin ve partinin inşası çabasını kesintisiz devam ettirdi.

Nitekim 1978’den itibaren devrimci Troçkist İşçi Cephesi örgütü, beş yıllık bir kurucu dönemin ardından, çeşitli tartışma, birleşme ve ayrışmaların sonucu olarak ete kemiğe bürünmeye başladı. Bu aynı zamanda Morenizmin Türkiye’de ilk politik-örgütsel varoluşunun tarihsel adımıydı. İşçi Cephesi, 12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesinde işçi sınıfı mücadelesi içinde bağımsız bir devrimci komünist örgüt olarak var oldu. Şubat 1980 tarihinde İşçi Cephesi’nin ilk sayısı bir askeri darbenin geldiği öngörüsüyle ve darbeye karşı genel grev çağrısıyla çıktı.

İşçi Cephesi’nin birçok militanı askeri cezaevlerinde ağır işkencelere maruz kaldı, idamla yargılandı. Muhittin Karkın biri DİSK/sendika, diğer İşçi Cephesi/örgüt olmak üzere iki davadan iki idamla yargılandı. Toplamda dört yıl askeri cezaevlerinde yattı. Ağır cezaevi koşullarına ve anti-Troçkist bir sol hareket gerçeğine rağmen İşçi Cephesi’nin temsilcileri teorik-politik birikimiyle ve duruşuyla sosyalist hareketin cezaevinde yatan birçok unsurunu etkilemeyi ve saflarına kazanmayı başardı.

1980’lerin ortasından itibaren sol/sosyalist hareketin yeniden yapılanma ve kümelenme döneminde 11. Tez, Zemin, Sınıf Bilinci gibi teorik-politik yayınlarda referans değerinde inceleme ve yazılarıyla yer aldı. Lakin amacı, yarım kalanı görevi tamamlamak ve devrimci Marksizmin uzun yürüyüşüne yeniden yol vermekti.

Bu doğrultuda Mayıs 1988’de ilk sayısı yayımlanan İşçi Sözü gazetesinin kurucularından oldu. İşçi sınıfı hareketine yönelik çok önemli çabaların adresi olan İşçi Sözü gazetesi işçi sınıfı içinde çalışma yöntemi, örgüt inşa anlayışı ve devrimci program konusunda bir ayrışma yaşadı.

Yürüyüş devam etmeliydi. Haziran 1990 tarihinde Sosyalizm gazetesinin kurucu kadrosunda yer aldı. Büyük Zonguldak maden yürüyüşü gibi tarihsel işçi mücadelelerine de tanıklık eden gazete başta enternasyonalizm kavrayışına dönük derin farklılıklar, yöntem ve program sorunları nedeniyle bölündü.

Şubat 1992 tarihinde, tarihsel İşçi Cephesi’nin organik devamı olan Enternasyonal Bülten’in kuruluşuna önderlik etti. Morenizmi Anadolu topraklarında bir gerçeklik haline getirdi. Enternasyonal Bülten’in 1994 yılında LIT’in seksiyonu olmasını sağladı. Eylül 1995 tarihinde Ufuklar gazetesini yayımladı.

Ağustos 2003 tarihinden başlayarak İşçi Cephesi’nin önce dergi, sonra gazete formatında 15 sene kesintisiz yayımlanmasının en önemli bileşeni oldu. 2018’den itibaren Gazete Nisan‘ın yayımlanmasını organize etti. Troçkist dergisini yayın hayatına kazandırdı.

1995’in sonundan 2017 yılı başına dek 21 yıl boyunca İspanya Devleti’nde yaşadı. Bu süre boyunca Enternasyonalist Mücadele örgütünün parçası oldu. Göçmen işçiler içinde ve uzun yıllar çalıştığı üniversite yurdunda öğrenci gençlik içinde etkisi halen devam eden çalışmalar yürüttü.

Ulusal ve uluslararası işçi sınıfı hareketine, sol/sosyalist harekete on yıllarca referans ve rehber olmaya devam edecek binlerce teorik-politik-pratik ürün verdi.

En önemli eseri, kurduğu İşçi Cephesi geleneğinin temeli üzerine yükselen İşçi Demokrasisi Partisi’dir. İDP’nin İşçilerin Uluslararası Birliği-Dördüncü Enternasyonal’in (İUB-DE) Türkiye seksiyonu olması, bütün ömrünü vakfettiği devrimci partinin inşası ve Dördüncü Enternasyonal’in yeniden inşası çabasının muazzam bir buluşmasıdır. 24 Haziran 2023 saat 21.20’de bütün bu politik mirasını yoldaşlarına emanet ederek aramızdan ayrıldı.

Muhittin yoldaş, sosyalizme dek daima…

Yorumlar kapalıdır.