Troçkizmin büyük kurucu önderi Muhittin Karkın’a veda ettik!

Canımız, yoldaşımız Muhittin Karkın’ı 24 Haziran günü apansız gelen bir kalp krizi sonucu kaybettik. 26 Haziran günü ailesinin, dostlarının, yoldaşlarının huzurunda ona veda ettik. Yoldaşımızın kaybının ani ve beklenmedik olması nedeniyle üzüntümüz tarifsiz. Varlığıyla bizleri onurlandırdığı için kendisine minnettarız. İDP/İUB-DE olarak onu asla unutmayacağız, politik mirasına sonuna kadar sahip çıkacağız.

Muhittin yoldaşımız sadece devrimci fikirleriyle, devrimci mücadelesiyle değil aynı zamanda hayatın en sıradan ve olağan anlarında da gerçek bir işçi sınıfı devrimcisiydi. Devrimcilik onun için giyilir-çıkarılır bir elbise değildi. İlişki kurduğu herkesi potansiyel yoldaşı olarak görürdü. Yoldaşı yapamadığını işçi sınıfının ve devrimci mücadelenin müttefiki olmasına çabalardı. Muhittin yoldaşımızı tanımış, dostu, yoldaşı olmuş herkes az çok onun bu özelliğine tanık olmuştur.

Muhittin yoldaşımız için işçilerin ve gençlerin hep ayrı bir yeri oldu. İşçilerle, gençlerle yoldaşlık etmek, onların eğitimiyle, fikirlerinin geliştirilmesiyle uğraşmak hayatında en mutlu olduğu zamanlardı. Önderliğin ve partinin inşasının ve sınıf mücadelesinin başarısının işçilerle ve gençlerle olacağına inanırdı.

Muhittin demek enternasyonalizm demekti. Onun için enternasyonalizm politik-örgütsel sürecin belirli bir aşamasında ulaşılacak bir seviye ya da uğrak yeri değildi. Daha en başından enternasyonalist olunması gerekliliğine inanır, ulusal ve uluslararası inşanın bir arada yürümesinin zorunlu olduğunu düşünürdü. Bütün hayatı boyunca da bu anlayış doğrultusunda hareket etti.

Muhittin yoldaşımız Türkiye’de Troçkizmin ana kurucu unsurlarından oldu. Morenist yöntemin ve devrimci Troçkist programın Anadolu topraklarında kök salmasını sağladı. 73 yıllık ömrüne sığdırdığı 55 yıllık mücadelesiyle işçi sınıfı hareketinde ve sosyalist hareket içinde devrimci Marksist bir gelenek inşa etti. 1970’lerde başlayıp bugünlere dek getirdiği kitlelerin devrimci sınıf seferberliği içinde devrimci önderliğin, partinin ve enternasyonalin inşası geleneği artık bizlere emanet…

Yorumlar kapalıdır.