Türkiye sosyalizminden Muhittin Karkın yoldaş için taziye mesajları

İşçi Demokrasisi Partisi kurucularından Muhittin Karkın’ın aramızdan ayrıldığını üzüntüyle öğrendik. Sosyalizm mücadelesinde miras bıraktığı deneyim unutulmayacak. Başta İDP’li yoldaşlarımız olmak üzere tüm işçi sınıfının başı sağolsun.

Türkiye İşçi Partisi

İşçi Demokrasisi Partisi Merkez Komitesi üyesi olan ve yaşamını sınıfların, sömürünün, sınırların, savaşların olmadığı bir dünya mücadelesine adayan Ahmet Muhittin Karkın yaşamını yitirdi. İDP’li yoldaşlarına, mücadele arkadaşlarına, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

UİD-DER

Bu topraklarda devrimci Marksizmin gelişimi için hem ulusal hem de uluslararası alanda çaba gösteren Muhittin Karkın’ın beklenmedik vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Kurucusu olduğu İşçi Demokrasisi Partisi’ndeki yoldaşlarına, dostlarına ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Marksist Tutum

İDP kurucularından Ahmet Muhittin Karkın’ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Muhittin Karkın, teorik ve tarihsel farklılıklarımıza rağmen Türkiye’de Troçkist mirasın gelişmesi için önemli bir isimdi. SEP olarak tüm İDP üye ve sempatizanlarına başsağlığı diliyoruz.

Sosyalist Emekçiler Partisi

Türkiye’nin ilk Troçkist militanlarından, İDP merkez komite üyesi, ömrünü sosyalist dünya devrimine adamış, değerli mücadele arkadaşımız, yoldaşımız Muhittin Karkın’ın ölüm haberini büyük bir üzüntüyle karşıladık. Yoldaşlarının, yakınlarının, işçi sınıfının başı sağ olsun.

Patronsuz Dünya

Bu topraklarda Devrimci Marksist hareketin kuruluş yıllarında büyük emeği geçmiş, her daim sosyalist mücadelenin içinde yer almış Muhittin Karkın yoldaşımızı yitirdik. Başta UIT-CI ve İşçi Demokrasisi Partisi olmak üzere tüm sosyalist hareketin başı sağ olsun.

İmdat Freni

Türkiye Trotskizminin bilinen ilk kuşağının, 1970’li yıllarda hareketi başlatan kuşağın önde gelen militanlarından, 12 Eylül sonrası dönemde 1987 seçimlerinde Sosyalist Aday kampanyasında yapılan ortak faaliyetin ürünü olarak kurulan Trotskist birlik denemesinde yer almış olan kadrolardan, 1988 yılında Sınıf Bilinci dergisinin kurulmasında aktif bir rol almış aydınlardan, 1989 ayrılığında Patronsuz Generalsiz Bürokratsız Sosyalizm hareketinin kurucularından, 1991’den itibaren hem Sınıf Bilinci’nden hem Patronsuz Generalsiz Bürokratsız Sosyalizm grubundan ayrılarak uluslararası Trotskizmin Nahuel Moreno önderliğinde oluşturulan kanadının Türkiye seksiyonunun inşası yolunda çalışan, Morenocu kanadın kendi içinde bölünmesinden sonra UIT-CI adlı uluslararası örgütle birlikte mücadeleye devam eden ve bu örgütle bağ içinde inşa edilen İşçi Demokrasisi Partisi’nin kurucu önderlerinden olan Muhittin Karkın (Yusuf Barman, Ahmet Muhittin) bir kalp krizi sonucunda hayatını yitirmiş bulunuyor.

Devrimci İşçi Partisi, İşçi Demokrasisi Partisi’nin yönetimine ve bütün üye ve sempatizanlarına bu önemli kayıp dolayısıyla başsağlığı diler ve dayanışma duygularını ifade eder…

Devrimci İşçi Partisi

Ülkemizde sosyalizm mücadelesine değerli katkıları olmuş Muhittin Karkın yoldaşı kaybetmenin üzüntüsünü paylaşıyorum. Ailesine, yoldaşlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Muhittin Karkın yoldaşı hep mücadelesiyle hatırlayacağız.

Erkan Baş

Yorumlar kapalıdır.