Özgürlük ve seferberlik

14 Mayıs seçimlerinde depremzede Hatay halkının oylarıyla, Türkiye İşçi Partisi (TİP) listelerinden meclise girmeye hak kazanan Can Atalay hukuksuz bir şekilde halen cezaevinde tutuluyor. Can Atalay’ın özgürlüğüne kavuşması, seçmen iradesinin tecelli etmesi için TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın Hatay’dan Ankara’ya başlattığı ve bizim de İşçi Demokrasisi Partisi olarak desteklediğimiz Özgürlük Yürüyüşü 28 Ekim günü sona erdi.

Yürüyüş sona ermezden evvel, 25 Ekim tarihinde ise Anayasa Mahkemesi (AYM) Can Atalay’ın tutukluluk halinin devamının hak ihlali olduğu kararını açıkladı. Daha açık bir ifadeyle, Can Atalay’ın serbest bırakılmasına karar verdi. Ancak AYM tahliye kararı vermiş olsa da aradan geçen zamana rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararı uygulamamakta direniyor.

Mevzubahis Türkiye, mevzubahis Tek Adam rejimi olduğundan en temel demokratik haklardan bir tanesi olan seçme ve seçilme hakkının dahi gasp edilmesi artık şaşırtmıyor. Tek Adam rejiminin kendi varlığını “meşrulaştırdığı” sandık iradesinin sadece yine kendisi için geçerli olduğu da. Ya da yargının en üst mahkemesinin kararının uygulanmaması da.

Çünkü memleketin demokratik alanının en temel eksikliği siyasal demokrasinin olmayışı.

Ve siyasal demokrasinin olmadığı yerde, en basit bir hak ve özgürlük sorununun çözümü dahi maalesef ki teşhir ve protestonun da ötesinde, demokratik talepler eksenli bir kitlesel seferberliği zorunlu kılıyor.

İDP olarak, Türkiye İşçi Partisi’nden mücadele dostlarımızın gerçekleştirdiği Özgürlük Yürüyüşü’nü tam da bu yaklaşımla destekledik ve Can Atalay özgürlüğüne kavuşana dek bu mücadelenin bir parçası olacağız.

Ancak gerek Can Atalay’a özgürlük mücadelesinin gerekse de Özgürlük Yürüyüşü’nün, taşıdığı büyük imkânlara rağmen en temel eksikliğinin, siyasal demokrasi konusunda kitleleri içerisine çekmekte, onları seferber etmekteki zayıflığı olduğu kanaatindeyiz.

Bizler için; Can Atalay’ın, Gezi tutsaklarının, Kürt siyasi hareketinin mücadeleci kadrolarının ve tüm siyasi tutsakların özgürlüklerine kavuşabilmesi, Tek Adam rejiminde gedik açabilecek, kitlelerin demokrasi mücadelesinin öznesi haline getirilebileceği, ülkede siyasal demokrasinin tesisi ve rejimden kopuş eksenli bir talepler manzumesi etrafında tüm güçlerin seferber edilebilmesinden geçiyor.

Karşısında mücadele etmekte olduğumuz baskıcı Tek Adam rejimi, böylesi bir seferberlik hattını dayatıyor.

Yorumlar kapalıdır.