12 Eylül yasakları kalkmadan, darbeciler yargılanmadan “demokratikleşme” mümkün mü?

Son günlerde ülke gündeminin üst sıralarında yer alan anayasa değişikliği konusu gün geçtikçe şekillenmeye ve safları belirlemeye başladı. Bir yandan 12 Eylül Darbesi’nin ürünü olan 1982 Anayasası, diğer tarafta ise demokratikleşme süsü verilmiş AKP’nin değişiklik paketi…

AKP’nin değişiklik önerileri, yürürlük maddesi hariç 22 maddeden oluşuyor. Teklif, Anayasa’nın 10, 20, 23, 41, 53, 69, 74, 84, 94, 125, 128, 129, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 156 ve 159. maddelerinde değişiklik öngörüyor. Anayasa’nın geçici 15. maddesinin yürürlükten kaldırılmasını da düzenleyen teklif taslağında, üç geçici madde de yer alıyor. Teklif taslağının yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi ve halkoylamasına sunulması halinde ise tümüyle oylanması öngörülüyor. 15. madde darbecilerin yargılanmasını kapsıyor, fakat 12 Eylül Darbesi’nin mimarlarından biri olan Kenan Evren’i yargılanmaktan zaman aşımı nedeniyle kurtarıyor.

650 bin kişinin gözaltına alınmasından, 1 milyon 683 bin kişinin fişlenmesinden, 7 bin kişinin idam cezasına çarptırılmasından ve bunlardan 51’inin idam edilmesinden sorumlu olan ve binlerce insanın ülkeden kaçmasına neden olan darbeci Kenan Evren’in, hâkim karşısına çıkması gereklidir. Yaşamasa bile mahkeme önünde darbeci sıfatını almalıdır.

Biz emekçiler, iki burjuva kamptan birine çekilmek isteniyoruz. Ya sokağa çıkışımızda haykırıp protesto etiğimiz, kardeşlerimizin, yoldaşlarımızın katillerinin anayasasına “evet” demeye ya da demokrasi maskesi takan, Kürt halkının seçilmiş temsilcilerini kelepçeleyen, işçi ve emekçilere her türlü saldırıyı reva gören, yasal alanda ezilenlere söz hakkı tanımayan, Ermeni kardeşlerimizi sürme tehdidinde bulunan AKP’nin anayasasına….

Oysa bu ülkenin 12 Eylül Anayasası’ndan kurtulmaya ihtiyacı var. Ancak örgütlenmenin önündeki engeller de kalkmalı, sendikal yasaklar sona ermeli, Kürt halkını ve ezilen tüm kesimleri yok sayan tüm maddeler kaldırılmalı, basın-yayın özgürlüğü garanti altına alınmalı. Cezaevlerindeki tüm siyasi tutsaklar serbest bırakılmalı. Kenan Paşa dâhil olmak üzere tüm darbeciler yargılanmalı. Var mısınız? Biz emekçiler olarak varız! Çok zor bir süreç bizleri bekliyor. Emekçilerin, öğrencilerin Kürt halkının gerçek taleplerine uygun bir gelecek için gücümüzü birleştirerek kazanalım.

Yazan: Umut Devrim, 28 Mart 2010

Yorumlar kapalıdır.