12 Eylül’ün Takviyesine Karşı Referandum’da HAYIR!

Anayasa kısmi değişiklik paketi emekçileri, ezilen ve sömürülen tüm toplum kesimlerini hak ve özgürlükler açısından daha da geri götürecektir.

Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkının yeni ve daha yoğun saldırılarla ezilmesini olanaklı kılacaktır.

Daha fazla işsizlik, yoksulluk ve baskı anlamına gelen, neo-liberal saldırıların önündeki engellerin kaldırılmasını hızlandıracaktır.

Bu nedenle sekiz yıldır neo-liberal saldırganlığı azgınca sürdüren AKP hükümetinin güvenoyu almaması; hak ve özgürlüklere yeni saldırıların önünün daha da açılmaması için HAYIR!

Sendikanın, sendikalaşmanın gerçek anlamı grevli toplu sözleşme hakkıdır. Anayasa kısmi değişiklik paketi “memurlara” yani kamu emekçilerine grev hakkı vermemektedir. Hiçbir anlamı olmayan ve Uzlaştırma Kurulu adı altındaki yeni bir organla zapturapt altına alınan bir toplu sözleşmeye koca harflerle demokrasi adı verilmesini kabul etmediğimiz için HAYIR!

Seyahat özgürlüğü ve benzeri bireysel haklar kişilerin en temel insani haklarıdır. Temel haklar alanına giren bu özgürlükleri hiçbir otoritenin sınırlama ya da bahşetme hakkı zaten yoktur. 2010 yılında Anayasa’ya “vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti…” gibi bir ibare koymak demokrasinin değil utancın vesikasıdır. Taksit taksit özgürlük ve demokrasiyle gerçek demokrasinin önünün kesilmesini kabul etmediğimiz için HAYIR!

İlan ettiği Kürt, Ermeni, Alevi, Roman açılımlarıyla demokrasi ve özgürlük vaat eden AKP hükümetinin Anayasa kısmi değişiklik paketinin bir tek maddesinde bile bunları anmamasındaki riyakârlığa HAYIR!

Patronların ve hükümetin giderek çürüyen ve iş göremez hale gelen 12 Eylül Anayasası’nı yamalarla sürekli kılma ve onu bu şekilde normalleştirme girişimlerine geçit vermemek için HAYIR!

HAYIR diyoruz ama 13 Eylül 2010 gününden itibaren 12 Eylül askeri darbe anayasası ile de yaşamak istemiyoruz. Emekten yana yeni bir demokratik anayasa istiyoruz.

Böyle bir anayasa ancak bir Kurucu Meclis tarafından hazırlanabilir. Adil ve eşit bir Kurucu Meclis ise ancak seçim barajının olmadığı, toplumun tüm kesimlerinin hiçbir engelleme olmaksızın katılabildiği bir seçimle oluşturulabilir.

12 Eylül’ün takviyesine karşı REFERANDUM’DA HAYIR!

12 Eylül’ün tasfiyesi için KURUCU MECLİS!

Kürt halkının inkârına karşı REFERANDUM’DA HAYIR!

Kendi Kaderini tayin hakkı için KURUCU MECLİS!

Güvencesiz çalışmaya karşı REFERANDUM’DA HAYIR!

Herkese iş ve iş güvencesi için KURUCU MECLİS!

Yorumlar kapalıdır.