Galatasaray Üniversitesi’nin artık bir meclisi var

Galatasaray Üniversitesi bileşenleri 20 Haziran’daki toplantının ardından 27 Haziran’da ikinci kez bir araya gelerek meclisini kurdu.

Üniversitede son yıllarda ziyaretçi yasağı eylem platformu, reklam panolarına karşı muhalefet, Cihan Kırmızıgül’e uygulanan hukuksuzluk için ortak mücadele ve ODTÜ’deki polis şiddeti için öğrencileri suçlayan rektöre karşı protestolarla gelişen irade, Haziran İntifadası ruhuyla birleşti. Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyeleri, mezunları, okul bünyesinde çalışan taşeron işçiler, idari personel ve özel güvenlik çalışanlarının katıldığı ortak çağrıyla gerçekleşen toplantıdan meclis kurma kararı çıktı. Karar direnişin büyüyeceğini ve Galatasaray Üniversitesi bileşenlerinin bundan sonra temsil haklarının ellerinden alınmasına izin vermeyeceklerini gösterdi.

Meclis toplantılarının ilki 20 Haziran’da gerçekleşmiş ve çerçeve metin hazırlanması, işleyiş usüllerinin belirlenmesi ve bir sonraki toplantıya gündem önerileriyle gelmesi için gönüllü çalışma grubu oluşturulmuştu. Çalışma grubu iki kez toplandıktan sonra çerçeve metin, oylama ve gündem önerileriyle 27 Haziran’da açık çağrıyla ikinci bir geniş katılımlı toplantı yapıldı. Toplantıda öncelikle oylama usülü belirlendi. Ardından oluşumun isminin belirlenmesine geçildi. Uzun tartışmalar sonucu “meclis” önerisi geniş bir çoğunluk tarafından kabul edilerek oluşum ilan edildi.

Toplantıya katılan taşeron işçilerin ve özel güvenlik personelinin aktardığı güvencesizlik problemleri ve çalışma şartlarına karşı harekete geçme kararı alan meclis, acilen çalışmaya başlayacak bir komisyon oluşturdu. Meclisin internetten daha aktif bir biçimde yararlanmasıyla ilgili gerçekleşen bir sunumun ardından çerçeve metin belirlendi. Toplantı yaz dönemi faaliyetleriyle ilgili öneriler ve çalışma gruplarının genişlemesi ve detaylandırılması kararlarıyla son buldu.

Haziran İntifadası’nın büyütülmesi için birleşik mücadele yapılarının oluşturulması gerekliliği aşikar. Galatasaray Üniversitesi Meclisi de direnişin sürekliliği açısından önemli bir adım. Bileşenlerinin bu yöndeki kararlı tutumu ise Haziran İntifadası’nın en popüler sloganlarından birini bir kez daha hatırlatıyor: Bu daha başlangıç mücadeleye devam!

Yorumlar kapalıdır.