Metalde toplu iş sözleşmesi imzalandı!

2012-2014 metal toplu iş sözleşmesi sürecinde Türk Metal sendikasından sonra Birleşik Metal-İş sendikası da öne çıkardığı taleplerin çok daha altındaki şartları kabul ederek MESS (Metal Sanayicileri Sendikası) ile grup toplu iş sözleşmesini imzaladı. Metal işçilerinin bu süreçte 40 kuruş iyileştirme ve %18 zam talep etmelerine karşın, sendikaların MESS ile yaptığı sözleşme 20 kuruş iyileştirme ve %7 zamma dayanmakta. Tabandaki işçilerin basınçlarına dayanamayarak toplu iş sözleşmesi sürecinde grev kararı alan sendikalardan Türk Metal, uzlaşmacı bir tavırla 30 Mayıs’ta sözleşmeyi imzalamıştı. Türk Metal’in tavrını eleştiren Birleşik Metal-İş’in de neredeyse benzer bir sözleşmeyi 11 Haziran’da imzalamış olması manidar.

Son iki yıldır, metal işçilerinin kötü çalışma koşullarını, güvencesizliği ve düşük ücretleri kabullenmemeye dönük girişimleri daha da gözle görülür hale gelmiş durumda. 2012 yılında sendikalarının uzlaşmacı tavrına tepki olarak Türk Metal’den Birleşik Metal-İş’e geçiş yapan 5000 işçi bunun örneklerinden. Sendika değiştirmenin tek başına metal işçilerinin bütün sorunlarına çözüm olacağını düşünmek safdillik olacağı gibi tabanda gelişen bu huzursuzluğun toplu iş sözleşmesinin istenmeyen şartlarda kabul edilmesiyle birlikte, işçiler arasında aşırı moral bozukluğuyla sonuçlanıp dağılacağını söylemek de kötümserlik olur.

Mücadelenin belirleyici noktası, tabandaki huzursuzluğun daha örgütlü bir hale kavuşabilmesi ki, sendikal bürokrasiyi köşeye sıkıştırabilecek yegane güç de bu örgütlülük. Ve bu örgütlülüğü sağlamak adına metal işçilerinin talepleri hala güncelliğini korumakta; İş güvencesinin sağlanması. En düşük ücretin 2 bin liraya çıkarılması, zam oranlarının belirlenmesinde enflasyonun yanı sıra büyüme payının hesaba katılması. Toplu sözleşme taslağının işçilere sorularak hazırlanması. Sakatlanmalara yol açan ağır çalışma koşullarının düzeltilmesi, meslek hastalıklarına karşı önlem alınması.

Yorumlar kapalıdır.