Ankara’da 1 Mayıs

İşçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin pek çok yerinde kutlandı. İstanbul’da hükümet tarafından gösterilen yerlerde 1 Mayıs’ı kutlamayı reddeden işçi ve emekçiler Taksim için direndiler. Ankara’da ise Sıhhiye ve Tandoğan meydanlarında kutlamalar yapılırken, Kızılay’a çıkmaya çalışan gruplara karşı polis artık klasikleşmiş biçimde sert müdahalelerde bulundu.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve İşçi Partisi (İP) üyeleri Tandoğan Meydanı’nda bir araya gelirken DİSK, KESK, TMMOB, Ankara Tabip Odası (ATO) ve TTB 1 Mayıs’ta Tren Garı önünden yürüyüşe başlayarak Sıhhiye Meydanı’nda mitinge katılma kararı almıştı ve saat 11.00’de Tren Garı’ndan yürüyüş başladı. Birçok emek örgütü, taraftar ve öğrenci grubu, siyasi parti ve toplulukların katılımıyla Sıhhiye Meydanı’nda binlerce işçi ve emekçi toplandı. Öğrenciler parasız, bilimsel ve anadilde eğitim taleplerini dile getirdiler. Kadınlar bedenleri üzerinden yapılan politikalara, LGBTİ bireyler heteroseksizme karşı çıktılar. Emperyalizme ve kapitalist sömürüye karşı sloganlar atıldı, iş kazalarının değil iş cinayetlerinin varlığına vurgu yapıldı. 1886’da, 1977 1 Mayıs’ında ve Gezi’de yaşamını yitirenler anıldı. Taksim’de direnen emekçilere selam yollandı ve “Her Yer Taksim, Her Yer Direniş”, “Bu Daha Başlangıç, Mücadeleye Devam” ortak sloganları atıldı. Tertip komitesi adına konuşma yapan KESK sözcüsü “Sermayeye ucuz işgücü olmak istemiyoruz. Kâr ve rant için derelerimizin kurutulmasına, toprağımızın zehirlenmesine, plaza dikilecek diye mahallelerimizden sürülmeye artık yeter diyoruz. İnsan onuruna yakışır bir hayat istiyoruz.” dedi. Metin Türkçe ve Kürtçe okundu. Yatağan işçileri adına konuşan Osman Taşkın, ancak birlik olduğumuz zaman kazanabileceğimizi söyledi. Enternasyonal’in okunmasının ardından 1 Mayıs Marşı söylendi.

Kızılay Meydanı’na giriş sabahın erken saatlerinden beri engellenmişti. Bazı gruplar gün boyunca polise karşı direndiler. Sıhhiye mitinginin dağılmasından sonra da bazı gruplar Kızılay’a çıkmak istedi ve polis biber gazı, tazyikli su ve plastik mermiyle müdahale etti. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD)’nin en son açıklamasına göre, Ethem Sarısülük’ün iki abisi de dahil olmak üzere, Ankara’da 102 kişi gözaltına alındı. Varsın müdahaleler devam etsin, biz işçi ve emekçiler haykırmaya devam edeceğiz “Baskıya, yolsuzluğa ve güvencesizliğe son! Çözüm işçi iktidarı!”.

Yorumlar kapalıdır.