Sudan’da rejimin kanlı saldırılarını reddediyoruz! Askeri Cunta devrilene dek, genel greve destek!

Sudan’da askeri cuntanın barışçıl protestoları kanla bastırma girişimi sonucunda 100’den fazla kişi hayatını kaybetti. Cuntanın devrimi bastırma girişimine karşı muhalefet ittifakı süresiz genel grev ilan etti. Aşağıda 3 Haziran gününde İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal (İUB-DE)’in ve Özgürlük ve Değişim İttifakı’nın yayımlamış olduğu bildirileri paylaşıyoruz.

Sudan’da yönetimi elinde bulunduran ordunun, askeri cunta karşıtı ve serbest seçimler talep eden seferberlikleri acımasızca bastırma girişimleri sonucunda en az 13 göstericinin hayatını kaybettiği bilgisi ulaşmış bulunuyor.  Muhalif doktorlar sendikasının yürütme komitesi, yaptığı açıklamada, ordu yönetiminin saldırıları sebebiyle ölü sayısının artabileceğini duyurdu.

Sudan’da, geçtiğimiz yılın Aralık ayında ekmek fiyatlarına yapılan zammın protestosu ile başlayan  eylemler genişleyerek 30 yıldır iktarda bulunan Ömer El-Beşir diktatörlüğünü sonlandırmayı hedefleyen devrimci bir seferberlik halini almıştı. Bu seferberlikler sonucunda  yönetimden çekilmek zorunda kalan El Beşir, seferberlikleri bölmek ve yenilgiye uğratmak amacıyla yönetimi askeri cuntaya devretti. “Geçiş dönemi” adı altında önümüzdeki iki üç yıl boyunca iktidarda kalmayı hedefleyen askeri cunta karşısında seferberliklerini sürdüren kitleler, askeri cuntanın da iktidardan çekilmesi ve kendi kaderleri üzerinde özgürce söz sahibi olabilmek için mücadele ediyor. Bu amaçla geçtiğimiz hafta bir genel grev gerçekleştirildi.

Rejimin kanlı saldırıları karşısında, Özgürlük ve Değişim İttifakı adıyla bilinen Sudan muhalefeti  askeri rejim düşene kadar süresiz grev ve “sivil itaatsizlik”  eylemleri için çağrıda bulundu. Söz konusu birlik, çeşitli muhalif burjuva partilerin yanı sıra, sendikalar ve diğer sosyal hareketleri de bünyesinde barındırıyor. Bu oluşum şimdiye dek, seferberlikleri ilerletmek yerine askeri cuntayla ileride oluşturulacak hükümetin bileşimi üzerinden pazarlıklar yürütüyordu. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen genel grev, muhalefet ile cunta rejimi arasındaki temasların kesilmesi açısından bir dönüm noktası oldu. Zira, seferberliğin genişlemesi ve doğrudan doğruya cunta rejimini karşısına alması sonucunda rejimin kanlı bir bastırma girişimi söz konusu oldu.

İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal (İUB-DE) olarak, muhalefet ittifakına politik destek vermeksizin grev çağrısını destekliyoruz.  Bu seferberlik ve grevlerle mümkün olan en geniş uluslararası dayanışmanın örülmesi çağrısında bulunuyoruz.

Kahrolsun askeri cunta!

Yaşasın süresiz genel grev!

İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal (İUB-DE)

3 Haziran 2019


Özgürlük ve Değişim İttifakı bildirisi

Askeri cuntayla müzakerelerin durdurulması ve sivil itaatsizlik hareketinin örgütlenmesi

Özgürlük ve Değişim İttifakı, her zamankinden daha örgütlü ve birleşik bir ruhla Hartum’daki askeri Genel Kurmay’ın önünde gerçekleşen oturma eylemleri neticesinde vuku bulan olayların takibi çağrısında bulunmaktadır. Bu sebeple, ilk gelen bilgiler ışığında sorumluluğu doğrudan askeri cuntaya ait olmak üzere en az 13 kişinin Devlet Konseyi’nin kurşunlarına kurban gittiğini ve yüzlerce yaralının bulunduğunu bildiriyoruz.

1) Bu katliamın tüm sorumluluğu askeri cuntadadır. Hartum ve En Nahud şehirlerinin de aralarında bulunduğu pek çok şehirde çevik kuvvet, ordu, polis ve paramiliter güçlerin barışçıl oturma eylemlerine saldırısı sonucu yitirdiklerimizin cenazelerine henüz ulaşamamış bulunuyoruz.

2) Askeri Cunta ile tüm temas ve müzakerelerin sonlandırıldığını bildiriyoruz. Cunta’nın ve onun liderlerinin, 11 Nisan 2019’dan beri süren katliamlardaki sorumluluğu göz önünde bulundurulduğunda, Sudan halkı ile herhangi bir müzakereyi yürütecek meşruiyeti kalmamıştır. Söz konusu katliamlarda sorumluluğu bulunanların zaferi kaçınılmaz Sudan Devrimi tarafından tesis edilecek adil mahkemeler tarafından yargılanmaları için mücadelemizi sürdüreceğiz.

3) Özgürlük ve Değişim İttifakı olarak bugünden itibaren (3 Haziran 2019) rejim yıkılına dek süresiz genel grev ve sivil itaatsizlik eylemlerinin örgütlenmesi için çağrıda bulunuyoruz.

4) Özgürlük ve Değişim Güçleri ordu ve polis içindeki onurlu kesimleri Sudan halkının cunta rejiminin yıkılmasına ve sivil bir otoritenin tesis edilmesine dönük gösterdiği iradeye sahip çıkmaya, cuntanın kontrolündeki paramiliter çetelere karşı halkı koruma görevini yerine getirmeye çağırıyoruz.

5) Bölgesel ve uluslarası kamuoyunu darbeyi tanımamaya, Sudan halkı ve onun devriminin yanında yer almaya davet ediyoruz.

Özgürlük ve Değişim İttifakı

3 Haziran 2019

Yorumlar kapalıdır.