Kadıköy’de “İşçi ve emekçiler için #KaynakVar” açıklaması

Herkese İş ve Gelir Güvencesi platformu 11 Temmuz günü saat 18.00’de Kadıköy’de “Emekçiler için kaynak var” diyerek bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Covid-19 salgını süresince hükümetler ve patronlar tarafından uygulanan kriz politikalarına karşı platform; “Herkese iş ve gelir güvencesi için kaynak var” diyerek iktidarın uyguladığı ekonomi politikalarına karşı olduklarını belirtti. Fiziksel mesafe ve hijyen koşullarına özen gösterilen basın açıklamasında halka destek çağrısında bulunuldu.

Basın açıklamasında;

14 Şubat’ta iflas başvurusunda bulunan Atlas Global’in ne birikmiş maaşlarını ne de diğer haklarını alabilen çalışanları adına Tamer Ercan konuştu. Direnişlerinin herkese örnek olması gerektiğini söyleyen Ercan, tüm işçi ve emekçilere “iş işten geçmeden önce örgütlenmenin önemli doluğunu” hatırlattı. Tekstil İşçileri Biriliği adına söz alan Hüseyin Çiçek ise sömürüye, işsizliğe ve yoksulluğa karşı birleşme çağrısında bulundu ve talepler için ortak bir mücadelenin var olması gerektiğini vurguladı.

Zeytinburnu Belediyesi’ndeki işinden çıkarılan Kenan Güngör, aldığı sözde 20 yıldır taşeron olarak çalıştığını ve taşeron düzenlemesiyle “ihtiyaç yok” denilerek işinden çıkarıldığını belirtti. İşine dönmek için mücadele verdiğini söyleyen Güngör “KHK’ler gidecek, biz kalacağız” diyerek, yapılan bu adaletsizliğe karşı mücadelesini sürdüreceğini ifade etti. “3. Yılında OHAL’in Toplumsal Maliyetleri” adlı raporun 13 Temmuz’da Kadıköy’de yapılacak olan açıklamasına davette bulundu.

Lojistik sektöründe çalışan İlyas Şentürk “pandemi sürecinde tıpkı savaşta cepheye en önde sürülen, gözden çıkarılmış askerler gibi endişe içinde olduklarını” belirtirken, arkadaşları ile beraber kampanyanın yaygınlaşması için çalışacaklarını ifade etti.

Basın açıklaması öncesinde, 2 yıldan fazla bir süredir mücadelelerini yürüten Cargill işçileri adına Suat Karlıkaya’nın mesajı okundu. Karlıkaya mesajında “Şunu herkes bilmelidir ki, işçi sınıfı ‘Herkese iş ve herkese gelir’ şiarından vazgeçmeyecektir ve mücadelemizi birleştirerek yükseltmeliyiz,” diyerek işçi sınıfıyla beraber omuz omuza ilerleyeceklerini ifade etti.

Foti Benlisoy’un okuduğu basın metninde “AKP iktidarının patronlara kalkan olup kredi, vergi ve prim desteklerine karşın; emekçilere daha fazla işsizlik, yoksulluk ve güvencesizliğin reva görüldüğü, ekonomik krizle birlikte temel tüketim maddelerinin fiyatlarındaki artışın emekçilerin alım gücünü yerle bir ettiği” ifadeleri kullanıldı. İktidarın “işten çıkarmaları yasaklıyoruz” yalanının arkasına sığınarak ücretsiz izne meşruluk kazandırıp, işçilerin 1170 TL’lik sefalet ücretine rıza göstermesini beklediğini belirten Benlisoy, “İşsizlik de insanca yaşayacak bir gelirden mahrum bırakılmak da emekçilerin, kadınların ve ezilenlerin kaderi değildir!” diye devam etti.

Servetlerin vergilendirilmesiyle beraber, hem işsizlik sorununun çözüleceği hem de insanca yaşamayı olanaklı kılacak bir yaşam geliri sağlamak için gereken kaynağın sağlanacağı belirtildi. Benlisoy, basın metnini bitirirken “Herkese iş ve gelir güvencesi için kaynak yok” bahanesinin emekçiler tarafından kabul edilmeyeceğini söyledi ve çözüm için şu talepleri sıraladı:

– Güvencemiz olan kıdem tazminatına dokunulmasın.

– Geliri olmayanlara koşulsuz bir yaşam geliri sağlansın.

– Çalışma saatleri ücretlerde kesinti olmaksızın kısaltılsın, herkes insana yaraşır koşullarda çalışabilsin.

– En zengin yüzde 1’den servet vergisi alınsın!

– Yap-işlet-devret işletmelerinin tüm ödemeleri durdurulsun, tamamı derhal kamulaştırılsın!

– İşsizlik fonu işçilerin denetimine geçsin ve sadece emekçiler yararına kullanılsın!

“Bu somut talepler etrafında tüm emekçileri herkese iş ve gelir güvencesi sağlamak için birleşik bir mücadeleye çağırıyoruz” diyerek sonlanan açıklamanın ardından platform, sosyal medya hesaplarının takip edilmesi ve tüm emekçilerin kampanyaya katılması çağrısında bulundu.

Yorumlar kapalıdır.