Emekçilerin ekonomik yıkımına karşı: Kısmi değil, tam! Yarın değil, hemen!

Alınmayan tedbirlerin sonucu pandemi üçüncü kez yükselişe geçmiş durumda. İşsizlikten, gelirsizlikten kırılan işçinin, emekçinin, küçük esnafın, çiftçinin artık dayanacak gücü kalmadı. İş-aş-destek vermesi beklenen iktidar ise suçu bir kez daha toplumun üzerine yıkma çabasında. Göstermelik açıklamalar bir yana bırakılırsa ortada hiç kimseyi tatmin edecek bir sonuç yok. Belirsizlik tek en geçerli hal. İktidarın iddialarıyla gerçeklerin uyuşmadığı en çarpıcı örneklerin başında ise aşı geliyor.

Açıklanınca duyarsınız, yapılınca görürsünüz denilerek günü kurtarmaya çalışan iktidarın oyalama taktiklerinin faturasını işini, aşını, gelirini kaybeden emekçiler ödüyor. Pandemi hem ekonomik hem sağlık açısından çoktan emekçilerin felaketi haline getirilmiş durumda. Tam bu noktada, mart sonu itibarıyla kısa çalışma ödeneğine son verileceğinin açıklanmış olması işçiye, emekçiye “ne haliniz varsa görün” demek anlamına geliyor. Kuşkusuz bu kabul edilemez.

Acil olarak yapılması gereken ilk şey kısa çalışma ödeneğinin en az asgari ücret düzeyinde olmak üzere pandemi bitene kadar ödenmeye devam etmesidir. Eşzamanlı olarak ücretsiz izin uygulamasına son verilmeli, bu kapsamda olan tüm çalışanlara çalışmadıkları süre boyunca, pandemi bitene kadar, en az asgari ücret düzeyinde ödeme yapılmalıdır. Kaynak olarak İşsizlik Sigortası Fonu değil, bütçeden Yap-İşlet-Devlet soygunuyla müteahhitlere ayrılan on milyarlarca lira kullanılmalıdır. Kod-29 ile işten çıkarma tamamen iptal edilmeli, iflas ve benzeri nedenlerle kapanan işyerlerinin çalışanlarına yeniden iş bulacakları tarihe kadar işsizlik ödeneği sağlanmalıdır.

Buna rağmen milyonlarca yoksul emekçi yine de asgari bir gelirden mahrum kalacaktır. Çünkü Türkiye çalışandan daha fazla sayıda işsiz, gelirsiz emekçi insanın yaşadığı bir ülkedir. Milyonlarca insan da emekli olmasına, belirli bir geliri olmasına rağmen açlık sınırının altında bir hayata mahkûm durumdadır. Aç-açık durumda tek bir hane bırakmamak için, pandemiyle sınırlı olmamak üzere, sürekli bir yaşam geliri ihtiyaç halindeki tüm emekçilere sunulmalıdır.

Bunlar yarına ertelenebilecek, sonra denilerek geçiştirilebilecek konular değildir. Kelimenin gerçek manasında bunlar emekçiler için hayat memat meselesidir. Hemen uygulanmaya başlanmalıdır! Kaynak vardır, olmayan iktidarın niyet ve heves yokluğudur! Derhal bir acil emek fonu oluşturulmalı, işsizlik fonu sadece ve tüm işçi-emekçileri kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılmalı, asalak sermaye gruplarına bol kepçe dağıtılan istisnalardan, iltimaslardan, desteklerden vazgeçilmelidir.  

Yorumlar kapalıdır.