Can Atalay ve bütün siyasi tutsaklar için Özgürlük Yürüyüşü’nde buluşalım

İşçi Demokrasisi Partisi olarak, Türkiye İşçi Partisi genel başkanı Erkan Baş’ın, TİP’in Hatay milletvekili Can Atalay’ın serbest bırakılması için başlattığı Özgürlük Yürüyüşü’nü destekliyoruz. Can Atalay’ın serbest bırakılması ve Gezi tutsakları ile bütün siyasi mahkûmların özgürlüğüne kavuşması için Özgürlük Yürüyüşü’nün yanında durup, onun içinde yer alacağız.

İDP olarak siyasi tutsaklar sorununun, Türkiye’deki siyasal demokrasi meselesinin sacayaklarından birisi olduğu inancındayız. Bu nedenle Özgürlük Yürüyüşü’nün yalnızca teşhir ve protesto çerçevesinde kalmaması ve siyasal demokrasi konusunda bir seferberlik yaratması için çalışacağız.

Saray rejimi, kendi baskı ve korku politikalarına ve patronların çıkarlarına karşı gelen veya muhalefet eden her insanın üzerinde bir kovuşturma terörü yaratıyor. Rejim yarattığı bu korku iklimini, siyasi tutsaklar aracılığıyla canlı tutmak istiyor. Siyasi tutsak sorunu üzerinden, demokrasi ve ekonomik refah için mücadele edenlerin cezalandırılacağı mesajı veriliyor.

Saray rejimi Türkiye devriminin ve Kürt siyasi hareketinin en mücadeleci kadrolarının da içinde yer aldığı on binlerce siyasi tutsağı hapishanelerde insanlık dışı şartlar altında tutuyor. Ziyaretlerin kısıtlanması, kötü muamele, siyasi tutsakların yaşamsal ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik bürokratik engeller ve kısıtlamalar, Covid-19 ve benzeri hastalıklara karşı gerekli önlemlerin alınmıyor oluşu, kötü muameleden sorumlu kişilerin cezalandırılmaması ama aksine çoğu zaman ödüllendirilmesi, hukuk dışı keyfi uygulamalar ve benzerleri, sözünü ettiğimiz bu şartların yalnızca bir kısmı.

Ancak siyasi tutsaklar sorunu yalnızca başkanlık rejimi dönemiyle sınırlı değil. Bu, Türkiye’nin tarihsel bir sorunudur ve siyasal örgütlenme, toplanma, yürüyüş, protesto hakları ve düşünce özgürlüğü ile ilgilidir. Bu hakların ve özgürlüklerin siyasal demokrasi kapsamında kullandırılmaması ve kullananların da cezalandırılması, patronların devletinin geleneksel bir politikasıdır. Emperyalizmin Ortadoğu ülkelerinde “AKP modelini”, “siyasal İslamcı demokrat” bir seçenek olarak pazarladığı ve parlattığı dönemlerde dahi, hapishaneler binlerce devrimci ve aktivist tutsak ile doluydu.

Siyasi tutsakların özgürlüğü Türkiye devriminin başlıca görevlerinden birisidir. Bu bir siyasal demokrasi sorunudur ve biz, Türkiye’de siyasal demokrasi sorunuyla ilişkili olan bütün konuların, ancak Türkiye devriminin politik görevleri ve programı çerçevesinde çözülebileceğini savunuyoruz.

Özgürlük Yürüyüşü’ne İDP olarak bu perspektifle destek vereceğiz.

Can Atalay’a, Gezi tutsaklarına ve siyasi mahkûmlara özgürlük!

Örgütlenme ve protesto hakkı önündeki bütün engeller kaldırılsın!

Bütün siyasi tutsakların serbest bırakılmasını sağlayacak, işçilerden yana yeni bir anayasa!

Örgütlenme, yürüyüş, protesto ve düşünce özgürlüğü haklarını garanti altına alacak, işçilerden yana yeni bir anayasa!

Yeni bir anayasa için bağımsız ve egemen Kurucu Meclis!

Yorumlar kapalıdır.