TİS süreci ve ek zam talebi: Metalde mücadeleyi birleştirmek mümkün mü?

Türkiye ekonomisinin can alıcı sektörlerinden olan metalde 150 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) süreci kapsamında ilk görüşme gerçekleşti. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Birleşik Metal-İş (BMİS), Türk Metal Sendikası ve Özçelik-İş Sendikası arasında yapılan ilk görüşmede 15 idari madde üzerinde anlaşıldı. Bir sonraki görüşmenin ise 10 Ekim Salı günü gerçekleştirileceği ilan edildi.

Üç sendikanın tekliflerini gazetemizin bir önceki sayısında detaylıca işlemiştik. Keza MESS ile sendikalar arasında yapılan ilk görüşmenin ertesinde henüz ücret artış talepleriyle ilgili kamuoyuna yansıyan net bir tartışma olmadı. Ancak önümüzdeki görüşmeler metal işçilerinin ana talepleri ve sendikalar ile patronların bu talepler karşısında alacağı pozisyonlara dair daha net verileri önümüze çıkaracak.

Ülkede derinleşen ekonomik kriz, artan enflasyon ve emekçilerin alım gücündeki hayati kayıplar, sınıfın birçok sektöründe yaz döneminden bu yana ek zam talepli ücret mücadelelerinin önünü açmıştı. Ülke sınıflar mücadelesinin en örgütlü ve belirleyici sektörü metaldeki TİS süreci ise tam da bu dönemin üzerine geldi ve sınıfın farklı sektörleri arasında benzer taleplerle mücadelelerin birleştirilebilmesi perspektifini bir defa daha önümüze çıkarmış oldu.

Metal işçileri patronların artan devasa kârlarından kendi paylarını, insan onuruna yaraşır bir ücret ve sosyal hak taleplerini TİS süreçlerine taşırken bir yandan diğer sınıf kardeşleri gibi ek zam talebiyle de mücadelelerini sürdürüyorlar. Metal TİS’i kapsamına giren ve özellikle BMİS’in örgütlü olduğu fabrikalarda eylül ayı ile TİS’in yürürlüğe gireceği süreç arasını kapsayan ek zam talebi tabanda önemli bir hareketlilik dinamiğini karşımıza çıkarıyor. Tabii bu ek zam talebinin Türk Metal ve Özçelik-İş tabanındaki metal işçileri arasında da bir yankı uyandırma olasılığı, metal işçilerinin farklı konfederasyonları da aşan bir ortaklaşmasını mümkün kılması adına oldukça kritik.

Türk Metal ve Özçelik-İş’in TİS taleplerinin tabandaki işçiler içerisinde yetersiz bulunması, geçtiğimiz süreçte fabrikalar bazlı bazı eylemleri açığa çıkarmıştı. BMİS üyesi işçilerde ise TİS süreci ile birlikte ek zam talepli bir mücadele dinamiği mevcut. Hem ek zam hem de TİS süreci, metal işçilerinin taleplerine erişebilmeleri adına, tabanda birleşik bir mücadeleyi zorunlu kılmakta. Ve metal sektöründe böylesi bir birlikteliğin tabandan inşa edilebilmesi, sınıfın diğer tüm sektörlerinin de ekonomik krize ve iktidar ile patronların saldırı politikalarına karşı yekvücut hareket etmesini olanaklı kılacaktır.

Yorumlar kapalıdır.