5 Soruda Kıdem Tazminatı

1. Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı, en az bir yıllık çalışması olan işçiye veya işçinin vefat etmesi halinde işçinin hak sahiplerine işveren tarafından ödenmesi gereken paradır. Miktarı her geçen tam yıl için 30 günlük ücret tutarıdır.

2. Kıdemin bizler için anlamı ne?

Kıdem tazminatı yüklü bir ücret olduğundan işverenin işçi çıkartması önündeki en büyük engel. Yani şu anki uygulamada kıdem tazminatı işçiler için her şeyden önce iş güvencesi demek.

3. Fon gelirse ne olacak?

Kıdem tazminatı alma halleri azalacak İşçi bugün 7 durumda tazminat alabiliyor. Bu 3’e düşecek: Emekli olunca veya 10 yıl prim ödendiğinde kendisi, ölünce geride kalanları alabilecek. Askere giden, 15 yıl ve 3600 günü tamamlayan, evlenen veya işten çıkan ve çıkarılan işçi kıdem tazminatı alamayacak.

Patron kolayca işten atacak Topluca tazminat ödemek zorunda kalmayan patronlar artık işçileri kolayca atabilecek, iş güvencesi tamamen ortadan kalkacak.

İşsizlik dönemi parasız geçecek Kıdem tazminatının en önemli işlevlerinden birisi işçinin iş aradığı dönemde bu parasını harcamasıdır. Fon gelince bu tür bir uygulama olmayacağından işçinin, iş arama ve işsizlik dönemi parasız geçecektir. Bu dönemde İşsizlik Sigortası Fonundan işsizlik ödeneği alabilme durumu da olabilmektedir ama bugün bu da zorlaştırılmakta.

• Fon’un geleceği belirsiz Tasarrufu Teşvik Fonu (TTF), Konut Edindirme Yardımı (KEY) talan edildi. İşsizlik Sigortası Fonu amacı dışında kullanılıyor. Kıdem tazminatı fonu da buhar olup uçabilir.

Esas ücret düşecek Bugünkü uygulamada 20 yıl süreyle çalışan bir işçi 20 brüt maaşlık tazminat almaya hak kazanır. Fon yasalaşırsa 20 yıla 20 aylık brüt maaş değil 6 aylık brüt maaş ödenecek. Böylece emekçiler tazminat hakkının %70’ini kaybedecek!

• Kayıt dışı çalışanların kıdemi yok olacak Sigortası asgari ücret üzerinden yatanlar muhatapları devlet olacağı için artık gerçek maaşları üzerinden tazminat talep edemeyecekler. Tamamen kayıt dışı olanlar da işyerlerinden ayrılırken, sigortasız da olsalar işverenden kıdem tazminatı alabilmektedirler; ama fon gelirse, fondan tek kuruş alamayacaklar.

4. Şimdiki kanun yeterli mi?

Mevcut kıdem tazminatı uygulamasının da sorunları var. Ancak bunun çözümü fon değil. Şu ana kadarki tüm kazanımlar sendikalı ve örgütlü mücadeleyle gerçekleşti.

5. Ne yapmalıyız?

Çevremizdeki herkese kıdem hakkımızın elimizden alındığını anlatmalıyız ve kıdem tazminatı fonunun aslında gibi bizim yararımıza olmadığını açıklamalıyız.

NOT: İçeriği .pdf formatında indirmek için tıklayınız.

Yorumlar kapalıdır.