İnfaz Paketi: Cinsel suçlara af, siyasi suçlulara müebbet!

Toplumun tüm kesimlerince karşı çıkılmasına rağmen AKP tarafından düzenlenen ve medyaya yansıyan ceza infaz yasası taslağında, uyuşturucu satıcılığının ve cinsel suçların da infaz indirimi kapsamına alındığını görüyoruz. Bu paketin içeriğini hâlâ tam olarak öğrenemesek de, sürecin Covid-19 salgını nedeniyle hızlandığını biliyoruz.

Koronavirüs salgınında riskli yerlerin başında cezaevleri geliyor. Normal zamanlarda dahi hijyen koşullarından mahrum olan, sağlık hakkına erişmekte güçlük çeken mahpusların bu salgında akıbetleri meçhul. Olağan hapishane koşullarında bile hastaneye sevk ve yeterli sağlık hizmetine erişimde problem yaşayan hasta mahpusların salgın hastalık karşısında ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kalacakları açıktır. Zira cezaevlerinin halihazırda kapasitesinin üzerinde dolu olması, yayılabilecek salgın ihtimali ve İtalya’da patlak veren cezaevi isyanları da düşünüldüğünde durumun iktidar açısından kontrolden çıkması an meselesi gibi görünüyor. Ancak bir yandan daha önce MHP tarafından dile getirilen af tartışması da hatırlanacak olursa, kadın katillerinin, cinsel şiddet suçlularının, mafya unsurlarının, uyuşturucu kaçakçılarının salınması veya bu durum bahane edilerek cezai indirimlerle ödüllendirilmeleri söz konusu.

Nitekim af paketi hakkında çıkan haberlerden ve iktidar kalemşörlerinin yazdıklarından anlıyoruz ki; iktidar, devlete karşı işlendiğini iddia ettiği suçları infaz paketinin kapsamı dışında bırakıyor. Terör suçları hariç ifadesi gazetecilerin, hak savunucularının, muhaliflerin paketten yararlanamayacağı anlamına geliyor. Ama uyuşturucuyla ilişkili suçlar ve cinsel suçlar af kapsamında olacak.

Geçtiğimiz günlerde, kadın hareketinin #CinselSuçlaraİndirimOlamaz başlığıyla yaptığı sosyal medya eylemini takiben, paketle cinsel suçlara ilişkin indirimin yapılmayacağı duyuruldu. Ancak aynı pakette olması düşünülen erken yaşta evliliğin infaz düzenlemesinin ise paket kapsamından çıkarılarak ayrı bir düzenlemeyle meclise gelmesi kararlaştırıldı. Erken evlilik adı altında ayrı bir düzenleme yapılarak infaz paketinden önce yasalaştırma teşebbüsü, çocuk istismarı sonucu evlendirilenlerin affedileceği gerçeğini perdeleme kurnazlığıdır. Hatta bu yasanın Romanların talebi olduğu belirtilerek cinsel suçların affı Romanların üzerine atılmaktadır.

Önümüze konulan tasarı bu haliyle meclisten geçerse, cinsel şiddet faillerinin salıverilmesiyle birlikte, her gün risk altında olan kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin karantina şartlarında daha da artacağını öngörmek zor değil. Özellikle karantina koşullarında dünya genelinde kadın ve çocuklara yönelik şiddet artmıştır. Bu durumda iktidar bu salgın koşullarında kadına yönelik şiddeti nasıl önleyeceğini açıklamak zorundadır. Cezaevlerinde sağlık önlemi almak iktidarın görevidir, ancak salgını bahane ederek cinsel suçlara yönelik af veya indirim kabul edilemez. Bu affın tartışılması bile potansiyel olarak failleri teşvik edecektir.

Meselenin diğer bir boyutu da, siyasi mahkûmlar veya eleştirel ve muhalif görüşlerini dile getirdiği için cezaevinde olanlar da dahil olmak üzere yeterli yasal dayanak olmadan tutuklananlar… Hapishanelerde hükümlülerin dışında binlerce tutuklu bulunuyor. En yerinde olacak tedbir de budur aslında: Tutukluların adli kontrol gibi başka tedbirlere başvurularak hemen serbest bırakılması. İnsan Hakları Derneği’nin 2019 yılı listesine göre, 458’i ağır olmak üzere 1334 hasta mahpus bulunuyor. Ayrıca, 2019 yılında 50 hasta mahpus yaşamını yitirdi. Bu kişilerin çoğunluğunu siyasi tutsaklar oluşturuyor. Bu hastaların derhal salınması gerekiyor.

Covid-19 salgını devletlerin başta insan sağlığı olmak üzere kamu yararını hiçbir şekilde odaklarına almadığını tüm açıklığıyla ortaya koymuştur. Cezaevleri meselesi de tıpkı sağlık sisteminde olduğu gibi alabildiğine çarpıktır ve ürkütücü boyutlarda hak ihlalleri içermektedir. Bu nedenle bir infaz düzenlemesi acil ve gereklidir, ancak bu infaz meselesi cinsel suçluları, kadın katillerini salmayı değil, hangi sebeplerle tutulduğu belirsiz olan muhaliflerin, siyasi tutukluların acilen serbest bırakılmasını içermelidir.

Yorumlar kapalıdır.