Salgın koşullarında işsizler ne yapacak?

Dünyanın kırılma noktalarından birini yaşadığımız bu günlerde bir pandemi kriziyle karşı karşıyayız. Yayılma hızı çok yüksek Covid-19 virüsü yüzünden dünyada üretim durma noktasına geldi. Üretimin durmadığı alanlarda ise işçiler yüksek risk altında çalışıyor.

İnsanın hayatını idame ettirebilmesi için gerekli malzemeler dışında talebin çöktüğü, üretimin ise azaldığı bir dünyada bu pandeminin işçi ve emekçileri vurması kaçınılmaz. Kârlılık oranları düşen bir dünyada üretimin azalmasının ise beraberinde işten çıkarmaları getireceği su götürmez bir gerçek.

Bu noktada pandeminin sınıfsal bir sorun olduğunu görüyoruz. Sermayenin servetine servet eklediği son yüzyılda, hayatını idame ettirmek için çalışmak zorunda olan işçi sınıfı bu krize en hazırlıksız yakalanan kısım. Zira bu salgın ile mücadele birkaç hafta ile kısıtlı olmayacağından dolayı, ciddi sayıda insanın temel ihtiyaç maddelerine erişiminin bile olmayacağını öngörmeliyiz.

Yaşadığımız salgın, işçi sınıfının suçu değildir, bedelini de işçi sınıfı ödememelidir. Bu dönemde insanların salgından asgari şekilde etkilenmesi için acilen bu dönemde çalışması zorunlu olmayan çalışanların idari izinli olması sağlanmalı ve çalışmadıkları süre yıllık izinlerinden düşülmemelidir. İşten çıkarmalar yasaklanmalıdır. Bu dönemde çalışmaya devam eden işçilerin ise koruyucu sağlık önlemleri sıkılaştırılmalı ve sıkı denetlenmelidir.

Resesyonun yükseldiği bu dönemde hâlihazırda işsiz olan işçilerin kısa sürede iş bulamayacağı aşikârdır. Bu sebeple işsizlik maaşının tüm işsizler için en az 3 ay daha uzatılması gerekmektedir. Bunun yanında, önümüzdeki günlerde işsiz kalacak çalışanların işsizlik maaşından faydalanabilmesi için son 3 yılda 600 gün çalışmış olması ve son 120 gündür kesintisiz çalışıyor olması şartları da kaldırılmalıdır. Bazı işçiler, iş akdi kesildiğinde dahi gerekli şartları sağlayamadığından dolayı işsizlik maaşından yararlanamamaktadır. Bu kişilerin işsizlik maaşı alması sağlanmalıdır. Sermayenin işsizlik fonunu kullanması uygulamasına derhal son verilmeli, işsizlik fonu işçi sınıfı için kullanılmalıdır!

Yorumlar kapalıdır.