AKP’nin samimiyetsiz Alevi açılımı

AKP şefi Erdoğan 7 Ekim günü İstanbul’da katıldığı cemevi açılışları ve temel atma töreninde yeni bir Alevi açılımının sinyallerini verdi. Erdoğan yaptığı açıklamada, Alevilerle ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bir başkanlık kurulacağını, cemevlerinin elektrik, su, ısınma gibi giderlerinin bu bakanlık ya da belediyeler tarafından karşılanacağını ve şehir imar planlarında cemevleri için yer ayrılacağını belirtti. Geçtiğimiz günlerde de bu bağlamda bir yasa teklifi verilerek bu ifadelerin yasalaşması yolunda bir adım atıldı.

20 yıldır iktidarda bulunan AKP ve Erdoğan, Alevilerle ilgili zaman zaman bu tip açılımlarda bulundu. Ancak dikkat edilecek olursa yapılan bu açılımların her seferinde seçimlere çok az bir süre kala gerçekleştiği görülecektir. Bu da gösteriyor ki Erdoğan’ın gayesi Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerini karşılamak değil seçime yönelik bir oy yatırımı yapmak.

Alevilerin talepleri göz önüne alındığında hiçbir anlam taşımayan bu kanun teklifi yakın bir zamanda yasalaşacak. Ancak bu kanun Alevilerin hiçbir talebini karşılamayacak. Bilakis Alevilerin temel taleplerini gölgeleyip Alevilere yeni bir gömlek giydirmeye çalışmaktır yapılanlar. Zira Alevilerin en önemli taleplerinden birisi cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesidir ki bu yasa ile cemevleri bir ibadethane olarak kabul edilmiyor, kültürel bir kurum olarak görülüyor.

Diğer yandan Alevilerin önemli taleplerinden birisi olan din derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılması ise AKP tarafından hiçbir zaman dile getirilmiyor. Erdoğan’ın cemevi ziyaretleri sırasında, cemevlerinin duvarlarındaki resimleri indirmesinden de anlaşılacağı üzere AKP iktidarının amacı Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerini gerçekleştirmek değildir. AKP iktidarı ve onun lideri Erdoğan, bir yandan ideolojik olarak Alevileri yok sayıp diğer yandan göstermelik birtakım işlerle Alevilerden oy alma peşinde.

Ekonominin çöktüğü, işsizliğin arttığı, enflasyonun tavan yaptığı, açlık sınırında yaşayan emekçilerin sayısının her geçen gün arttığı bir dönemde AKP şefi Erdoğan’ın yaptığı bu tarz açılımlar, kendi yoz iktidarını kurtarma çabasından başka bir anlam taşımamakta. Bu nedenle, bu tarz açılımların yalan olduğunun bilincinde olarak hem Alevilerin hem de diğer inançlara sahip insanların inançlarını özgürce yaşayabilmeleri için gerçek anlamda bir laiklik mücadelesi verilmesi gerekmekte. Eğer ülkede gerçek anlamda bir laiklik tesis edilemezse tıpkı AKP gibi diğer burjuva partileri de hem Alevileri hem de diğer inanç sahiplerini çeşitli temelsiz vaatlerle kandırma çabalarına devam edecekler.

Yorumlar kapalıdır.