Monthly Archives

January 2011

Tam teslimiyet

Geçtiğimiz ay içerisinde el-Cezire'de yayımlanan kimi belgeler FKÖ'nün Filistin davasına yaptığı ihanetleri ve Siyonizm ile iş birliğini ortaya koymakta idi. Konuya ilişkin Tarık Ali…

İki dilli yaşam

Geçtiğimiz ay Kürt Halkı'nın demokratik kitle örgütlerinin ortak platformu niteliğindeki Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Demokratik Özerklik Projesi taslağını sundu. Bu proje bağlamında…