Yearly Archives

2011

KESK ve TTB alanlardaydı

Türk Tabipler Birliği ve Kamu Emekçiler Sendikası öncülüğünde, sağlık sisteminin şirketleşmesine, güvencesiz çalıştırmaya karşı ve kamuda toplu sözleşme hakkının elde edilmesi için tüm…

Yeterince bedel ödenmedi mi?

Hükümetin bedelli adımının ardından, hem zorunlu askerlik hem de bedellinin getirdiği eşitsiz durum çokça tartışılır oldu. Anayasanın 72. maddesine göre: "Vatan hizmeti, her Türkün hakkı…

Karanlık çökerken

Yayın hayatına yeni başlayan H2O yayınevi, toplumsal hareketler ve siyaset dizisinin ilk kitabı olan Karanlık Çökerken - Bürokrasinin Yükselişi Bolşevizm'in Yenilgisi'ni Kasım ayı içerisinde…